Брой 150 (1908), 07-08-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП принципно подкрепя правото на допълнителен годишен отпуск за родители на деца до 18 години


Българската търговско-промишлената палата подготви становище относно Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, който предвижда увеличаване на платения годишен отпуск с един ден за всяко дете на  работничка или служителка с едно или повече живи деца до 18-годишна възраст.

БТПП счита, че въпросите, които касаят предоставянето на допълнителен отпуск и подобни социални придобивки, излизат извън обхвата на законовата регламентация и следва да се договарят в рамките на колективното трудово договаряне на ниво предприятие или бранш.

Редовните анкети, които БТПП извършва сред членовете на Палатата, показват, че често фирмите предоставят на служителите си допълнителен отпуск по различни причини (за непушачи, за служители, които имат първокласници/за първия учебен ден и други мотиви). По-конкретно в проучването от август 2018 година относно платения годишен отпуск, 38% от работодателите съобщават, че дават повече от обичайните 20 дни платен отпуск, като 21% - за целия персонал, а 17% - за определени служители. Както е видно предоставянето на допълнителен отпуск е мярка, свързана както със спецификите на компанията, така и с тези на служителите, което прави неприемливо налагане на еднаква законова регулация.

Все пак, БТПП с удоволствие би подкрепила това предложение при наличието на разчети за размера на необходимите средства и източниците на тяхното финансиране както за компаниите от частния сектор, така и за държавата в качеството й на работодател и при възможността допълнителният отпуск да се ползва от един от двамата родители, а не само от майките.

БТПП изпрати своето Становище по Законопроекта до Парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Есенна семинарна програма на БТПП
Актуални теми от практиката, решаване на казуси и представяне на конкретни примери Още
БТПП принципно подкрепя правото на допълнителен годишен отпуск за родители на деца до 18 години
Палатата предлага този отпуск да се ползва от един от двамата родители, а не само от майките Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Българската EURES мрежа започва да привлича нови членове и партньори
Заинтересованите организации могат да кандидатстват по реда на специална процедура за подбор Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие...
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
От 01.10.2019 г. заявленията за ОИО ще се подават само по електронен път
От тази дата ще бъде въведен в експлоатация портал на търговците в ЕС Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
България ще получи 2.9 милиона евро подкрепа от ЕК за борба с Африканската чума
КОНКУРСИ
Конкурс по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ /ВИХРЕН/
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network