Брой 75 (2081), 16-04-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Примери за положителна интеграция на пазара на труда


Българската търговско-промишлена палата отправя покана към български фирми с опит в наемането на чужденци от трети страни да споделят своите впечатления и добри практики. Предаването на положително послание за интеграцията на чужденци в приемащото общество е ключово за постигане на последващи ползи за пазара на труда.

Инициативата е по линия на проект ERIAS - План за действие за интеграция на бежанци и има за цел представяне на компании, включително МСП, успешно интегриращи граждани от трети страни сред своите работници, както и примери за успешни предприемачески дейности на хора от трети страни, намерили дом в ЕС.

Събраните примери ще бъдат обединени в сборник с истории за интеграция /Vade Mecum/ от различни европейски страни.

Ако желаете да споделите историята на Вашата компания за положителна интеграция, свържете се с Българската търговско-промишлена палата, Габриела Димитрова, директор Международно сътрудничество и межуднародни организации, тел.: 02 8117 489, e-mail: g.dimitrova@bcci.bg.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Обръщение от Председателя на Българската търговско-промишлена палата
Писмо на ЕВРОПАЛАТИ до лидерите и институциите на Европейския съюз
Позиция, подкрепена от БТПП, относно необходими действия за справяне с влиянието на кризата от COVID-19 Още
Примери за положителна интеграция на пазара на труда
Споделените истории от различни европейски страни ще бъдат обединени в сборник Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Уебинар: Преструктуриране на бюджета в условия на криза и контрол на изпълнението
Покана от Българската асоциация на управленските консултантски организации Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Европейска пътна карта за постепенна отмяна на противоепидемичните мерки
Установява основни принципи, отчитайки, че всяка държава има свои особености Още
Фонд на фондовете мобилизира ресурс от 400 млн. лв. в отговор на икономическите последици от кризата
Структурира се изцяло нов гаранционен продукт за предоставяне на ликвидна подкрепа на МСП Още
Мнението на експерта: Как икономиката може да излезе от кризата след пандемията?
Емил Попов, консултантска група Kreston BulMar, член на УС на БТПП Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските
Предлага Министерството на труда и социалната политика Още