Брой 92 (1850), 16-05-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Връчиха наградите за най-успешна иновативна фирма и най-добър иновативен проект за 2018 г.

На 15 май по инициатива на Съвета по иновации при БТПП се състоя Кръгла маса на тема: „Предизвикателства пред държавната администрация за развитието на иновациите и технологиите у нас при програмирането на Програмен период на ЕС 2021-2028 г.“. Форумът бе организиран със съдействието Българската банка за развитие. Кръглата маса бе открита от Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП, и модерирана от доц.д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП и член на УС на БТПП.

Основната презентация бе на тема: „Политики и инструменти за развитие на научните изследвания след 2020“. Обзорният доклад бе изнесен от Карина Ангелиева, зам.-министър на образованието и науката

Обстойна презентация на форума бе представена и от Желяз Енев, директор на „Икономическа политика“ в Министерството на икономиката - „Политики за интелигентна специализация през следващия програмен период“.

Третата презентация изнесе д-р Офелия Цонкова, зам.-председател на Патентно ведомство. Тя бе на тема: „Предизвикателствата пред Патентното ведомство за развитието на иновациите и усъвършенстване на технологиите през Програмен период на ЕС 2021-2028 г.“.

Д-р Дочка Василева ст. експерт по стратегически инвестиции в Звено за координация при Фонда на фондовете изнесе лекция на тема: „Финансови инструменти за предприемачество и иновации“.

Доц. д-р Йосиф Аврамов представи темата “Препоръки от страна на част от членовете на Съвета по иновации при БТПП за развитието на иновациите и технологиите у нас при програмирането на Програмен период на ЕС 2021-2028 г.“. В презентацията бе направено аргументирано предложение, което бе подкрепено от участнитеците във форума, за създаване на самостоятелен държавен орган за наука и иновации. Зам.-министър Карина Ангелиева потвърди, че през 2020 г. се предвижда създаването на такава структура в състава на Министерски съвет.

В дискусията след форума се включиха: акад.Никола Съботинов, бивш председател на БАН и съпредседател на Съвета по иновации при БТПП, проф. Венко Бешков от БАН, Тихомира Палова, началник на отдел „Иновации“ при Министерството на икономиката, Владимир Данчев, дипломат и член на Съвета по иновации и др.

След приключването на кръглата маса се състоя Церемония по награждаването на победителите в двата конкурса на Съвета по иновации. От името на Съвета по инновации при БТПП бяха връчени традиционните награди на победителите в Шестия конкурс, иницииран от Съвета, за най-успешна иновативна фирма и най-добър иновативен проект за 2018 г. В конкурса през тази година бяха представени изключително качествени и с висока научна и приложна стойност проекти в двете категории и 10-членната комисия, с председател акад. Никола Съботинов, бе затруднена при определянето на наградените участници – критериите за оценка  ТУК. Церемонията по награждаването бе открита от Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП, а приветствие към участниците и гостите изнесе Карина Ангелиева, зам.-министър на образованието и науката.

В категория  НАЙ-УСПЕШНА ИНОВАТИВНА ФИРМА с плакет  на БТПП и с ПОЧЕТНА Грамота на БТПП бе наградена класираната на първо място фирма  Сирма Ей Ай, осъществяваща дейност като Онтотекст. Фирмата е внедрила и продава изключително успешно, предимно в чужбина, семантична графова база данни Онтотекст GraphDB. Тази база данни осигурява основната инфраструктура за решения, при които интеграцията, анализа или публикуването на огромни обеми разнородни данни е от съществено значение за предприятия с високи изисквания за скорост и надеждност. Наградата бе връчена от Цветан Симеонов на изпълнителния директор на фирмата Атанас Киряков.

На второ място в категория  НАЙ-УСПЕШНА ИНОВАТИВНА ФИРМА бе наградена с Почетен диплом на БТПП иновативната фирма „ASSEN AERO ” АД. Основната дейност на компанията е свързана с разработване на автоматизирани системи за управление и контрол на ултрамодерни футуристични средства за въздушен транспорт в градска среда, базиращи се на пилотирани и безпилотни летателни апарати с изкуствен интелект, които са обединени в концепцията: „Air transport as a Software“. Наградата бе връчена от Владимир Туджаров, главен секретар на Министерството на икономиката на доц. Георги Петров, мениджър и специален съветник по телекомуникации във фирмата.

На трето място в категория  НАЙ-УСПЕШНА ИНОВАТИВНА ФИРМА комисията присъди награда  Почетен диплом на БТПП на фирма «НИТЕМ». Тя има успешно реализирани проекти в областта на възобновяемите енергийни източници, в т.ч. водни електроцентрали и фотоволтаични електроцентрали. НИТЕМ има и редица проекти в областта на хранителната индустрия, производство на храни, които имат висока добавена стойност, а също и в сферата на селското стопанство. Наградата връчи акад. Никола Съботинов на бащата на управителя на фирма „НИТЕМ“ - Николай Панков.

В категория  НАЙ-ДОБЪР ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ с плакет на БТПП и почетна Грамота на първо място бе награден колектив от Института по инженерна химия при БАН с ръководител проф. Венко Бешков, както и Владислав Христов. Уникалният и изключително перспективен проект на двамата е с наименование: Директно добиване на енергия от сероводорода в черноморските води в сулфидна горивна клетка. Наградата бе връчена от доц. Йосиф Аврамов.

На второ място в категория  НАЙ-ДОБЪР ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ бе награден с ПОЧЕТЕН ДИПЛОМ на БТПП колектив с ръководител Десислава Димитрова, изпълнителен директор на Биостопанство „ЛОПЯНКО“. Колективът е автор на проект АГРИ-ГАЯ 18 “Рафинерия за алтернативни протеини и модерни биологични приложения в копринената индустрия“. Фирмата, в която е разработен проекта, е член на БТПП и е с местоседалище в гр. София, а рафинерията е дислоцирана в с. Игнатово, община Вълчедръм, област Монтана. Наградата връчи Карина Ангелиева, на Таня Димитрова, член на екипа.

На трето място в категорията  НАЙ-ДОБЪР ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ бе награден с ПОЧЕТЕН ДИПЛОМ на БТПП изобретателя Минчо Ковачев от гр. Казанлък. Неговият проект е: „Гама подвижни контейнери  за смесено и разделно събиране на отпадъци от бита и други видове отпадъци“. Наградата бе връчена от д-р Петко Николов, председател на Патентното ведомство.

На Церемонията присъстваха видни представители на бизнеса, включително членове на БТПП, в т.ч. и на Съвета по иновации при палатата и на Съвета на браншовите организации при БТПП, а също и представители на централната държавна администрация, научните и университетските среди, творческите и професионални съюзи - Съюза на архитектите, Съюза на българските журналисти, Съюза на учените, Съюза на счетоводителите и др., на организации от неправителствения сектор, консултанти по проекти, както и на медиите.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Връчиха наградите за най-успешна иновативна фирма и най-добър иновативен проект за 2018 г.
В традиционния конкурс, иницииран от Съвета по иновации при БТПП Още
Обучение за привеждането в съответствие с Директивата 62 за фалшивите лекарства
Обсъждане на въпроси по въвеждането на данни в европейския хъб (EU Hub EMVS) в реално време Още
Среща с управителя на “Лардж Инфрастръкчър Проджектс” ООД
Проект за изграждане на автомагистрала “Дунав – Егея” ще бъде представен на форум по линия на инициативата „Три морета“ Още
Покана за Евразийски бизнес форум
22 май 2019 г. от 10 часа в БТПП Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Посланикът на Аржентина участва в бизнес среща в Търговско-промишлена палата – Стара Загора
Аржентински компании представиха конкурентните предимства на аржентинската агротехника Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенция по заетостта: Безработицата през април намалява до 5,6%
87% от заявените работни места на първичния пазар на труда са в частния сектор Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Правителството одобри проект на ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и предлага на Народното събрание да го приеме
Във връзка с тълкуването и прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предлага допълнителни 100 милиона евро за програмите „Хоризонт 2020“ и „Еразъм+“ в бюджета на ЕС за 2019 г.
За укрепването на реакцията на ЕС на ключови предизвикателства... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network