Брой 78 (1090), 21-04-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Българските и словашките академични среди изследват икономическата история на държавите от Източна Европа (19-20 век)

Словашките учени проф. Роман Холец, проф. Людовит Халоун и доц. Мирослав Сабол представиха на среща с председателя на Палатата Цветан Симеонов целите и задачите на проект за изследване на икономиките на държавите от Източна Европа в периода XIX-XX век. На  срещата присъстваха и българските участници в проекта - доц. д-р Теодоричка Готовска-Хенце, доц. д-р Илияна Марчева  - от Института за исторически изследвания на БАН и доц.  д-р Лиляна Велева – от УНСС.

Обсъдени бяха възможности за сътрудничество между Палатата и българските и словашки научни среди, както и запознаването на словашките изследователи с развитието, архивите и историческата роля на БТПП.

Председателят на Палатата приветства интереса на словашките академични среди към българската стопанска история и поздрави словашката страна за успеха й, подчертавайки, че избирането на председателя на Словашката ТПП Петер Михок за председател и на Световната федерация на търговско-промишлените палати е голямо признание за Словакия. Цветан Симеонов изрази своята готовност да съдейства за изследването на българската стопанската история, по-специално на процесите и събитията свързани с участието и ролята на БТПП.

Гостите бяха запознати с приноса на Палатата – през различните исторически периоди – в подкрепа на българската индустрия и адаптирането на българската икономика към променящата се политическа и международна среда.

Съвместната работа на българските и словашки учени ще бъде представена в две издания. Подготвя се сборник посветен на Словакия. В него ще бъде включен материал посветен на международната дейност на БТПП и нейното сътрудничество със Словашката ТПП, както и на инициативите за активизиране и разширяване на взаимното партньорство. В друго специално издание ще се публикуват резултатите от провеждания общ проект, което по своя характер ще бъде първото научно изследване  посветено на икономическите отношения между България и Словакия.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и БАН връчиха награди за иновации’ 2015
Седем отличия за иновативни фирми и проекти в третото издание на конкурса Още
БТПП участва в 18-та кръгла маса на бизнеса от ЕС и Япония
За развитие на търговията и инвестициите, насърчаване на промишленото коопериране в иновациите, климатичните промени... Още
Българските и словашките академични среди изследват икономическата история на държавите от Източна Европа (19-20 век)
Проучват и историческата роля на БТПП в развитието на националното стопанство и изграждане на икономически връзки в региона Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Браншова организация за текстил и облекло отбеляза 10 години от създаването си
БТПП удостои сдружението с Плакет и Грамота Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“
Предложения и коментари се приемат до 28 април Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
EК докладва за прилагането на споразумението ЕС—Турция
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в международния панаир БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ
17 – 19 май 2016 г., Интер Експо Център, София Още
Световен ден на Земята – 22 април
Тази година мотото е „Дървета за планетата Земя. Нека ги засадим.” Още