Брой 78 (1090), 21-04-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

EК докладва за прилагането на споразумението ЕС—Турция


Европейската комисия докладва за изпълнението на споразумението ЕС—Турция от 18 март 2016 г., когато държавните и правителствените ръководители на ЕС и Турция се договориха за прекратяване на незаконната миграция от Турция към ЕС и за замяната ѝ със законни канали за презаселване на бежанци в Европейския съюз.

Европейската комисия докладва за изпълнението на споразумението ЕС—Турция от 18 март 2016 г., когато държавните и правителствените ръководители на ЕС и Турция се договориха за прекратяване на незаконната миграция от Турция към ЕС и за замяната ѝ със законни канали за презаселване на бежанци в Европейския съюз. Според доклада този нов подход започва да дава резултати, като се наблюдава рязко намаляване на броя на лицата, които незаконно преминават Егейско море от Турция към Гърция.

Първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс заяви: „Първият резултат от сътрудничеството ни с Турция е, че хората започнаха да разбират, че не трябва да търсят съдействие от трафикантите. През последните три седмици се наблюдава рязък спад в броя на незаконните мигранти, което трябва да бъде придружено от откриването на законен канал за презаселване на лицата, нуждаещи се от закрила. Въпреки че е налице задоволителен напредък в началните стадии на прилагането, Комисията ще продължи да се ангажира за гарантиране на цялостното и навременно постигане на напредък по всички елементи на споразумението на ЕС и Турция, включително проектите за сирийските бежанци в Турция, процеса на либерализиране на визовия режим и съблюдаването на европейското и международното право.“

Вижте още: Съобщение за медиите

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и БАН връчиха награди за иновации’ 2015
Седем отличия за иновативни фирми и проекти в третото издание на конкурса Още
БТПП участва в 18-та кръгла маса на бизнеса от ЕС и Япония
За развитие на търговията и инвестициите, насърчаване на промишленото коопериране в иновациите, климатичните промени... Още
Българските и словашките академични среди изследват икономическата история на държавите от Източна Европа (19-20 век)
Проучват и историческата роля на БТПП в развитието на националното стопанство и изграждане на икономически връзки в региона Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Браншова организация за текстил и облекло отбеляза 10 години от създаването си
БТПП удостои сдружението с Плакет и Грамота Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“
Предложения и коментари се приемат до 28 април Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
EК докладва за прилагането на споразумението ЕС—Турция
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в международния панаир БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ
17 – 19 май 2016 г., Интер Експо Център, София Още
Световен ден на Земята – 22 април
Тази година мотото е „Дървета за планетата Земя. Нека ги засадим.” Още