Брой 100 (1112), 27-05-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Сътрудничеството на БТПП със София Тех Парк - платформа за взаимодействие между бизнеса и науката


Съпредседателите на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП - акад. Никола Съботинов и доц. Йосиф Аврамов, посетиха София Тех Парк и проведоха срещи с ръководството на парка.

Посещението започна с работна среща с изп. директор и член на Съвета на директорите д-р Йолиан Иванов, с директора „Проекти и иновации” Тодор Младенов и с мениджъра Вангелина Михайлова, по време на която бяха очертани перспективите на сътрудничество на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП и София Тех Парк. От страна на БТПП бе изразено желание за сключване на по-разширен договор за взаимодействие и сътрудничество, който следва да е по-всеобхватен от досегашния, подписан през есента на 2015 г.

 Акад. Никола Съботинов сподели впечатленията си от постиженията на научната и развойна дейност на групата изследователски институти за фундаментални и приложни изследвания в Германия – „Макс Планк”, „Фраунхофер” и „Лайбниц”, които са ангажирани предимно с проекти, възложени от страна на немския бизнес. Обсъдени бяха предложения и възможности за привличане на български иновативни фирми към развойна и внедрителска дейност. Отправена бе препоръка от страна на доц. Йосиф Аврамов да се ползва опита в тази насока и на Израел, предвид обстоятелството, че в тази страна за иновации се отделят около 6% от БВП. За целта могат да се ползват контактите на БТПП с Посолството на Държавата Израел у нас и със специализирания израелски център за технологичен трансфер, който има офис в София.

В рамките на посещението бе разгледана научно-производствената дейност на три уникални не само за България, но и за останалите страни от Югоизточна Европа, лаборатории.

На ръководството на София Тех Парк бе предоставен проект за взаимодействие, който ще е част от по-разширен договор за сътрудничество на БТПП със София Тех Парк, който се планира да бъде сключен през есента на т. г.

НОВИНИ ОТ БТПП
Декларация на национално представителните работодателски организации
За гарантиране необратимост на реформите в енергетиката и срещу установените с години модели на безконтролни кражби и злоупотреби Още
Сътрудничеството на БТПП със София Тех Парк - платформа за взаимодействие между бизнеса и науката
Досегашният договор за партньорство ще бъде надграден и разширен в посока по-активно и пряко сътрудничество Още
Среща по проект „Приложение на ЦЕФТА за интернационализация на икономиката на Югоизточна Европа”
На Международния икономически форум ще бъдат представени нови инициативи за сътрудничество Още
Обсъжда се възобновяване дейността на Българско-словенския бизнес клуб
За по-активни икономически връзки и присъствие на словенски фирми у нас Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Еврокомисар Канете: Газовият хъб „Балкан“ ще стане реалност
Възможности България да бъде ключов играч за газовата система на Европа Още
ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
НАП публикува документи във връзка с предоставяне на информация по FATCA споразумението
Във връзка със задълженията на финансовите институции в България за предоставяне на информация по FATCA Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент обсъжда осигуряването на равен достъп до продукти онлайн
ЕС иска да уеднакви правилата в електронната търговия в интерес на потребители и доставчици Още