Брой 100 (1112), 27-05-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейският парламент обсъжда осигуряването на равен достъп до продукти онлайн


©AP Images/ European Union-EP

Макар Интернет да изглежда като мрежа без граници, стоките и услугите, които се продават в една страна, нерядко са недостъпни в друга. Разпокъсаността на дигиталния свят в обединена Европа пречи както на потребителите, така и на компаниите. На 25 май Европейският парламент обсъди нови предложения на Комисията, които целят да ограничат необоснованото блокиране на услуги на географски принцип и да направят още една стъпка към желания общ цифров пазар в ЕС.

В пленарен дебат на 25 май Комисията изложи идеите си за улесняване на електронната търговия в ЕС и за обновяване на регулациите в аудиовизуалната сфера. Депутатите като цяло приветстваха плановете.

„Цифровите иновации са свързани с това да правиш нещата по-добре, да намираш нови решения на проблемите – от достъпа до стоки и услуги до околната среда и мобилността. Целият смисъл на стратегията за единен цифров пазар е рушенето на бариерите. Тези бариери често са плод на остаряло законодателство и практики“, заяви по време на дискусията Кая Калас (АЛДЕ, Естония), една от двете депутатки, отговаряща за подготовката на проект на позиция на ЕП.

Геоблокирането

Геоблокирането е практиката на някои продавачи или доставчици на услуги да ограничават достъпа до съдържание на потребители от други страни. През януари 2016 г. Парламентът заяви възраженията си спрямо това разделение на хората по географски принцип.

Предложенията, обявени от Комисията, се застъпват за равен достъп на всички до услуги, освен ако няма обективна причина за разграниченията. Някои сектори биха останали извън обхвата на общия принцип за равен достъп – например, транспортните услуги, финансовите услуги за крайни клиенти и аудиовизуалните услуги. Продавачите също така не биха били задължени да предлагат доставки в целия ЕС.

„В света, в който живеем днес, е немислимо за един продавач да разчита само на клиенти в страната, в която живее. В същото време ние искаме да защитим и потребителите, да изкореним дискриминацията независимо от страната, в която човек живее, или от кредитната карта, с която разполага. Това е неприемливо в единен пазар“, заяви в дебата Евелин Гебхард (С&Д, Германия), съдокладчик заедно с г-жа Калас за позицията на ЕП.

Равни условия на конкуренция в аудиовизуалните услуги

Друго предложение на Комисията касае обновяване на правилата за аудиовизуалния сектор за гарантиране на равните условия на конкуренция между традиционните оператори и доставчиците на медийни услуги онлайн. Една от идеите е въвеждането на подобни правила за защита на малолетните от реклами в Youtube и други платформи за споделяне на видеоклипове, каквито съществуват за традиционните медии. Комисията също така подкрепя саморегулирането на онлайн платформите по отношение на правата на потребителите.

„Всеки един, който е на пазара, традиционен или онлайн доставчик, трябва да играе по същите правила, без дискриминация“, каза заместник-председателят на Комисията Андрус Ансип при представянето на предложенията в пленарна зала. Той също така изтъкна, че ясните правила ще са в интерес и на индустрията: „За да процъфтяват, всички платформи, включително европейските, имат нужда от ясна правна среда, която им дава яснота.“

Други елементи от цялостната картина

В пакета от мерки, които бяха изложени от Комисията на 25 май, се включват и правила за доставките на колети и за потребителските правила в дигиталната сфера.

По-рано през 2016 г. и 2015 г. Комисията обяви някои предложения в рамките на стратегията си за единен цифров пазар. Те включват норми за правата на купувачите на цифрово съдържание, за дистанционната и онлайн продажба на стоки, за радио честотите и за гледането на филми онлайн в други страни.

До края на 2016 г. се очаква Комисията да представи още мерки в области като опростяване на правилата за ДДС, електронната сигурност и авторските права.

Източник: Европейски парламент

НОВИНИ ОТ БТПП
Декларация на национално представителните работодателски организации
За гарантиране необратимост на реформите в енергетиката и срещу установените с години модели на безконтролни кражби и злоупотреби Още
Сътрудничеството на БТПП със София Тех Парк - платформа за взаимодействие между бизнеса и науката
Досегашният договор за партньорство ще бъде надграден и разширен в посока по-активно и пряко сътрудничество Още
Среща по проект „Приложение на ЦЕФТА за интернационализация на икономиката на Югоизточна Европа”
На Международния икономически форум ще бъдат представени нови инициативи за сътрудничество Още
Обсъжда се възобновяване дейността на Българско-словенския бизнес клуб
За по-активни икономически връзки и присъствие на словенски фирми у нас Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Еврокомисар Канете: Газовият хъб „Балкан“ ще стане реалност
Възможности България да бъде ключов играч за газовата система на Европа Още
ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
НАП публикува документи във връзка с предоставяне на информация по FATCA споразумението
Във връзка със задълженията на финансовите институции в България за предоставяне на информация по FATCA Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент обсъжда осигуряването на равен достъп до продукти онлайн
ЕС иска да уеднакви правилата в електронната търговия в интерес на потребители и доставчици Още