Брой 100 (1112), 27-05-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

НАП публикува документи във връзка с предоставяне на информация по FATCA споразумението


Във връзка със задълженията на финансовите институции в България за предоставяне на информация по FATCA споразумението на Национална агенция за приходите, в рубрика Автоматичен обмен на финансова информация са публикувани: 

  Заповед № ЗЦУ-599/25.05.2016 г. на изпълнителния директор на НАП за определяне на формат и ред за предоставяне на информация за целите на FATCA споразумението

 FATCA XML User Guide (IRS Publication 5124)

 XSD схема (FATCA XMLv1.1)

 FATCA бизнес правила

 Споразумение между компетентните органи на България и САЩ на основание чл. 3, ал. 6 от FATCA споразумението

FATCA е американско законодателство, което създава задължения за всички чуждестранни финансови институции да предоставят информация на американските данъчни служби (IRS) относно поддържаните от тях финансови сметки на американски данъкоплатци или на чуждестранни дружества, които са контролирани от американски данъкоплатци. Чуждестранните финансовите институции, които не вземат участие във FATCA, ще бъдат облагани с 30 % данък при източника в САЩ, което ще затрудни изключително оперирането им на американските пазари.

НОВИНИ ОТ БТПП
Декларация на национално представителните работодателски организации
За гарантиране необратимост на реформите в енергетиката и срещу установените с години модели на безконтролни кражби и злоупотреби Още
Сътрудничеството на БТПП със София Тех Парк - платформа за взаимодействие между бизнеса и науката
Досегашният договор за партньорство ще бъде надграден и разширен в посока по-активно и пряко сътрудничество Още
Среща по проект „Приложение на ЦЕФТА за интернационализация на икономиката на Югоизточна Европа”
На Международния икономически форум ще бъдат представени нови инициативи за сътрудничество Още
Обсъжда се възобновяване дейността на Българско-словенския бизнес клуб
За по-активни икономически връзки и присъствие на словенски фирми у нас Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Еврокомисар Канете: Газовият хъб „Балкан“ ще стане реалност
Възможности България да бъде ключов играч за газовата система на Европа Още
ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
НАП публикува документи във връзка с предоставяне на информация по FATCA споразумението
Във връзка със задълженията на финансовите институции в България за предоставяне на информация по FATCA Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент обсъжда осигуряването на равен достъп до продукти онлайн
ЕС иска да уеднакви правилата в електронната търговия в интерес на потребители и доставчици Още