Брой 50 (1562), 13-03-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП подпомага бизнеса да се справи с прилагането на новия Регламент за защита на личните данни


Подписване на споразумението

Във връзка с огромния интерес на членовете на БТПП относно защитата на личните данни и предизвикателствата, пред които ще бъде изправен бизнесът, БТПП подписа споразумение с Асоциацията за защита на лични данни. Регламентът за защита на личните данни влиза в сила от 25 май 2018 г. и е задължителен за всички организации в държавите-членки на Европейския съюз, а размерът на санкциите достига до 20 милиона евро или до 4-ри процента от международния оборот на компаниите (в зависимост кое от двете е по-голямо).

Споразумението има за цел да помогне на бизнеса като му предостави комплексни пакетни услуги свързани с конкретни решения по привеждането на информационните системи на предприятията съгласно изискванията на посочения Регламент. Планира се и провеждането на специализирани работни семинари. Услугите ще бъдат предоставени от екипи от юристи, одитори и ИТ специалисти с дългогодишен опит в областта на защитата на лични данни.

Пакетните предложения включват:

1. Извършването на оценка (анализа) на съответствието
Оценката се извършва на база специализиран подход; придружена е от доклад, съдържащ информация за текущото състояние и необходимите промени, които следва да бъдат въведени в компанията.  Извършването на оценка (анализ) представлява и първата необходима стъпка съгласно новия Регламент.

2. План за действие с конкретни мерки (предложения за въвеждане на мерки за защита на личните данни и план за действие).

3. Становище относно наличието на предпоставки и задължението на компанията да назначи длъжностно лице по защита на данните.

4. Компютърни тестове за оценка сигурността на системите и препоръки за отстраняване на откритите слабости.

5. Образци на документи по Регламента, които лесно могат да се адаптират към конкретната компания.

6. Актуализация на документите в едногодишен срок при промени в законодателството и/или въвеждане на нови добри практики.

Наличието на посочените по-горе документи, в случай на проверка, представлява важно доказателство за сериозно отношение на дадена компания към защитата на личните данни. В това направление са и насоките към надзорните органи относно прилагането и  определянето на санкциите и техния размер, приети от Работната група по защита на личните данни по чл. 29 от Директива 95/46/EC на 03.10.2017 г .

Пакетните предложения може да разгледате тук. 

За контакти във връзка с предложенията: e-mail:  gdpr@bcci.bg, телефони: 0281117/476; 028117/588

Информация относно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на личните данни.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подпомага бизнеса да се справи с прилагането на новия Регламент за защита на личните данни
Предоставя комплексни пакетни услуги по привеждането на информационните системи на предприятията в съответствие с Регламента Още
Представители на бизнеса от Кралство Камбоджа посетиха Палатата
Интерес към българска селскостопанска техника и оборудване за преработвателната и хранителната промишленост, строителни материали Още
„Еразъм за млади предприемачи” се разширява с нови дестинации – САЩ, Израел и Сингапур
Програмата цели обмен на знания и опит, по-добра свързаност на бизнеса в Европа Още
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ
Дискусионен форум „Стъпки за навлизане на румънския пазар на потребителски стоки“
27 март от 10 до 14 часа в хотел "Интер експо", София Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
Това се отнася и за годишната декларация за облагане с корпоративни данъци за 2017 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Качество на храните: ЕК предприема допълнителни действия
Открива Център за знания за измамите с храни и качеството на храните Още
Нова инициатива за подобряване на административния капацитет при управлението на проекти, финансирани от европейски фондове
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Представяне на книгата на проф. Диана Гергова „Племето гети и златните съкровища. Светът на древните Българи тракийци“
14 март в БТПП Още