Брой 50 (1562), 13-03-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП подпомага бизнеса да се справи с прилагането на новия Регламент за защита на личните данни


Подписване на споразумението

Във връзка с огромния интерес на членовете на БТПП относно защитата на личните данни и предизвикателствата, пред които ще бъде изправен бизнесът, БТПП подписа споразумение с Асоциацията за защита на лични данни. Регламентът за защита на личните данни влиза в сила от 25 май 2018 г. и е задължителен за всички организации в държавите-членки на Европейския съюз, а размерът на санкциите достига до 20 милиона евро или до 4-ри процента от международния оборот на компаниите (в зависимост кое от двете е по-голямо).

Споразумението има за цел да помогне на бизнеса като му предостави комплексни пакетни услуги свързани с конкретни решения по привеждането на информационните системи на предприятията съгласно изискванията на посочения Регламент. Планира се и провеждането на специализирани работни семинари. Услугите ще бъдат предоставени от екипи от юристи, одитори и ИТ специалисти с дългогодишен опит в областта на защитата на лични данни.

Пакетните предложения включват:

1. Извършването на оценка (анализа) на съответствието
Оценката се извършва на база специализиран подход; придружена е от доклад, съдържащ информация за текущото състояние и необходимите промени, които следва да бъдат въведени в компанията.  Извършването на оценка (анализ) представлява и първата необходима стъпка съгласно новия Регламент.

2. План за действие с конкретни мерки (предложения за въвеждане на мерки за защита на личните данни и план за действие).

3. Становище относно наличието на предпоставки и задължението на компанията да назначи длъжностно лице по защита на данните.

4. Компютърни тестове за оценка сигурността на системите и препоръки за отстраняване на откритите слабости.

5. Образци на документи по Регламента, които лесно могат да се адаптират към конкретната компания.

6. Актуализация на документите в едногодишен срок при промени в законодателството и/или въвеждане на нови добри практики.

Наличието на посочените по-горе документи, в случай на проверка, представлява важно доказателство за сериозно отношение на дадена компания към защитата на личните данни. В това направление са и насоките към надзорните органи относно прилагането и  определянето на санкциите и техния размер, приети от Работната група по защита на личните данни по чл. 29 от Директива 95/46/EC на 03.10.2017 г .

Пакетните предложения може да разгледате тук. 

За контакти във връзка с предложенията: e-mail:  gdpr@bcci.bg, телефони: 0281117/476; 028117/588

Информация относно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на личните данни.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подпомага бизнеса да се справи с прилагането на новия Регламент за защита на личните данни
Предоставя комплексни пакетни услуги по привеждането на информационните системи на предприятията в съответствие с Регламента Още
Представители на бизнеса от Кралство Камбоджа посетиха Палатата
Интерес към българска селскостопанска техника и оборудване за преработвателната и хранителната промишленост, строителни материали Още
„Еразъм за млади предприемачи” се разширява с нови дестинации – САЩ, Израел и Сингапур
Програмата цели обмен на знания и опит, по-добра свързаност на бизнеса в Европа Още
120 ГОДИНИ АРБИТРАЖНА ДЕЙНОСТ В СИСТЕМАТА НА БТПП
АС при БТПП в условия на икономически предизвикателства и промени
На 19 април тържествено ще отбележим юбилея на АС при БТПП Още
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ
Дискусионен форум „Стъпки за навлизане на румънския пазар на потребителски стоки“
27 март от 10 до 14 часа в хотел "Интер експо", София Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
Това се отнася и за годишната декларация за облагане с корпоративни данъци за 2017 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Качество на храните: ЕК предприема допълнителни действия
Открива Център за знания за измамите с храни и качеството на храните Още
Нова инициатива за подобряване на административния капацитет при управлението на проекти, финансирани от европейски фондове
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Представяне на книгата на проф. Диана Гергова „Племето гети и златните съкровища. Светът на древните Българи тракийци“
14 март в БТПП Още