Брой 50 (1562), 13-03-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Нова инициатива за подобряване на административния капацитет при управлението на проекти, финансирани от европейски фондове


Европейската комисия отправя покана за изразяване на интерес за участие в пилотен проект, който цели да помогне на управляващите органи в страните членки, да подобрят начина на усвояване на европейските средства.

Избраните кандидати ще бъдат консултирани по нов метод, основан на експертиза от Европейската Комисия, в сътрудничество с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Благодарение на техническата помощ управляващите органи ще могат по-лесно да изготвят обширен план на действие с ясни цели, както и да приложат определените действия. Освен това проектът ще им позволи да се подготвят по-добре за следващия програмен период, след 2020 година.

Срокът за кандидатстване е до 9 април 2018г. Резултатите ще бъдат публикувани в края на същия месец. 

В периода 2014-2020 Европейските структурни и инвестиционни фондове изпращат над 450 милиарда евро до десетки хиляди бенефициенти. Този пилотен проект е част от мащабната инициатива на Европейската комисия да осигури ефективност в усвояването на европейски фондове в съответствие с документа за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС.

Повече подробности ще откриете  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подпомага бизнеса да се справи с прилагането на новия Регламент за защита на личните данни
Предоставя комплексни пакетни услуги по привеждането на информационните системи на предприятията в съответствие с Регламента Още
Представители на бизнеса от Кралство Камбоджа посетиха Палатата
Интерес към българска селскостопанска техника и оборудване за преработвателната и хранителната промишленост, строителни материали Още
„Еразъм за млади предприемачи” се разширява с нови дестинации – САЩ, Израел и Сингапур
Програмата цели обмен на знания и опит, по-добра свързаност на бизнеса в Европа Още
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ
Дискусионен форум „Стъпки за навлизане на румънския пазар на потребителски стоки“
27 март от 10 до 14 часа в хотел "Интер експо", София Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
Това се отнася и за годишната декларация за облагане с корпоративни данъци за 2017 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Качество на храните: ЕК предприема допълнителни действия
Открива Център за знания за измамите с храни и качеството на храните Още
Нова инициатива за подобряване на административния капацитет при управлението на проекти, финансирани от европейски фондове
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Представяне на книгата на проф. Диана Гергова „Племето гети и златните съкровища. Светът на древните Българи тракийци“
14 март в БТПП Още