Брой 50 (1562), 13-03-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Нова инициатива за подобряване на административния капацитет при управлението на проекти, финансирани от европейски фондове


Европейската комисия отправя покана за изразяване на интерес за участие в пилотен проект, който цели да помогне на управляващите органи в страните членки, да подобрят начина на усвояване на европейските средства.

Избраните кандидати ще бъдат консултирани по нов метод, основан на експертиза от Европейската Комисия, в сътрудничество с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Благодарение на техническата помощ управляващите органи ще могат по-лесно да изготвят обширен план на действие с ясни цели, както и да приложат определените действия. Освен това проектът ще им позволи да се подготвят по-добре за следващия програмен период, след 2020 година.

Срокът за кандидатстване е до 9 април 2018г. Резултатите ще бъдат публикувани в края на същия месец. 

В периода 2014-2020 Европейските структурни и инвестиционни фондове изпращат над 450 милиарда евро до десетки хиляди бенефициенти. Този пилотен проект е част от мащабната инициатива на Европейската комисия да осигури ефективност в усвояването на европейски фондове в съответствие с документа за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС.

Повече подробности ще откриете  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подпомага бизнеса да се справи с прилагането на новия Регламент за защита на личните данни
Предоставя комплексни пакетни услуги по привеждането на информационните системи на предприятията в съответствие с Регламента Още
Представители на бизнеса от Кралство Камбоджа посетиха Палатата
Интерес към българска селскостопанска техника и оборудване за преработвателната и хранителната промишленост, строителни материали Още
„Еразъм за млади предприемачи” се разширява с нови дестинации – САЩ, Израел и Сингапур
Програмата цели обмен на знания и опит, по-добра свързаност на бизнеса в Европа Още
120 ГОДИНИ АРБИТРАЖНА ДЕЙНОСТ В СИСТЕМАТА НА БТПП
АС при БТПП в условия на икономически предизвикателства и промени
На 19 април тържествено ще отбележим юбилея на АС при БТПП Още
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ
Дискусионен форум „Стъпки за навлизане на румънския пазар на потребителски стоки“
27 март от 10 до 14 часа в хотел "Интер експо", София Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
Това се отнася и за годишната декларация за облагане с корпоративни данъци за 2017 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Качество на храните: ЕК предприема допълнителни действия
Открива Център за знания за измамите с храни и качеството на храните Още
Нова инициатива за подобряване на административния капацитет при управлението на проекти, финансирани от европейски фондове
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Представяне на книгата на проф. Диана Гергова „Племето гети и златните съкровища. Светът на древните Българи тракийци“
14 март в БТПП Още