Брой 89 (1353), 12-05-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Обучение на тема: Възможности за финансиране на проекти по ОПИК, процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“


Българската търговско-промишлена палата и Enterprise Europe Network - най-голямата мрежа в подкрепа на бизнеса, организират еднодневно обучение за фирми във връзка с процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК).

Събитието ще се проведе на 29 май 2017 г. от 9:30 ч. в сградата на БТПП. Целта на обучението е да повиши информираността на МСП относно финансова рамка и бюджет на Програмата, изискванията на процедурата и условията за кандидатстване. Специално внимание ще бъде обърнато на стъпките по подготовката на проектните предложения, както и на критериите за оценка. Обсъдени ще бъдат трудностите, които фирмите срещат при попълването на документите.

Целта на процедурата е нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 35 000 000 евро (68 454 050 лева).

В допълнение, експерти от УниКредит Булбанк ще представят финансовите инструменти в помощ на МСП, кредити и гаранции.

Обучението е безплатно като регистрацията е задължителна. Краен срок за регистрация: 26 май

ПРОГРАМА

За да се регистрирате, моля, свържете се с:
Европейски иновационен и информационен център
Българска търговско-промишлена палата
Е-mail: een@bcci.bg
Тел: (02) 8117 525/505

НОВИНИ ОТ БТПП
В ЦУМ започна традиционното търговско изложение „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО”
Програмата предвижда фирмени презентации на продукти и томбола с атрактивни награди Още
Обучение на тема: Възможности за финансиране на проекти по ОПИК, процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“
29 май 2017 г. от 9:30 ч. в сградата на Палатата Още
В БТПП представиха „Техностарт 3” – проект за насърчаване на иновационната активност
За стимулиране на предприемачи в най-ранния етап от предприемаческия цикъл Още
БТПП поздрави 144 СУ „Народни будители“ по случай 30-годишния юбилей
Звание „Почетен приятел на училището“ за представители на ръководството на Палатата Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Национален икономически форум „СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА” се проведе в Търговище
С участието на Търговско-промишлена палата - Търговище Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
ФИНАНСИ
Министерството на финансите публикува проект на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 година
Ключови цели продължават да бъдат запазването на фискалната устойчивост, премахването на макроикономическите дисбаланси Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия публикува окончателен доклад във връзка с отрасловото проучване на електронната търговия
Посочват се търговски практики, които могат да ограничат конкуренцията Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Обучение по ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ - преференциални условия за членовете на БТПП
1 и 2 юни, гр. София Още