Брой 89 (1353), 12-05-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол


На сайта на Министерството на икономиката е публикуван Проект на Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Проектът на закон предвижда въвеждане на забрана за  продажбата на акции и дялове - собственост на държавата, от търговски дружества с държавно участие в капитала,  както и на акции и дялове, собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други дружества.

Предвидено е също така въвеждането на ограничение за продажба на обособени части от имуществото на търговски дружества с държавно участие в капитала, както и на обособени части от имуществото на дъщерни на посочените търговски дружества без съгласие на Народното събрание. Забраната важи както за дружества от списъка по чл.3, ал.1 от ЗПСК, така и за обособени части от търговски дружества, невключени  в същия. Обособени части ще могат  да бъдат продавани само след решение на Народното събрание, по предложение на Министерския съвет.

Предвидената промяна в закона е предвид необходимостта от ясна и точна регламентация относно участието на държавата в капитала на търговски дружества и цели гарантиране на държавния интерес чрез осъществяването на контрол на най-високо ниво върху сделките.

Проектът предвижда прекратяване на заварените процедури за сключване на приватизационни сделки, които към момента на влизане в сила на закона не са финализирани, в случаите, когато имат за предмет продажба на акции и дялове или обособени части от търговски дружества с държавно участие в капитала или на дъщерни на такива търговски дружества.

Предложеният проект на Решение на Министерския съвет за одобрение на законопроект за  допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

Закон за допълнение  на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

 

НОВИНИ ОТ БТПП
В ЦУМ започна традиционното търговско изложение „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО”
Програмата предвижда фирмени презентации на продукти и томбола с атрактивни награди Още
Обучение на тема: Възможности за финансиране на проекти по ОПИК, процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“
29 май 2017 г. от 9:30 ч. в сградата на Палатата Още
В БТПП представиха „Техностарт 3” – проект за насърчаване на иновационната активност
За стимулиране на предприемачи в най-ранния етап от предприемаческия цикъл Още
БТПП поздрави 144 СУ „Народни будители“ по случай 30-годишния юбилей
Звание „Почетен приятел на училището“ за представители на ръководството на Палатата Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Национален икономически форум „СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА” се проведе в Търговище
С участието на Търговско-промишлена палата - Търговище Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
ФИНАНСИ
Министерството на финансите публикува проект на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 година
Ключови цели продължават да бъдат запазването на фискалната устойчивост, премахването на макроикономическите дисбаланси Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия публикува окончателен доклад във връзка с отрасловото проучване на електронната търговия
Посочват се търговски практики, които могат да ограничат конкуренцията Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Обучение по ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ - преференциални условия за членовете на БТПП
1 и 2 юни, гр. София Още