Брой 89 (1353), 12-05-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия публикува окончателен доклад във връзка с отрасловото проучване на електронната търговия


©AP Images/ European Union-EP

В окончателния доклад на Европейската комисия във връзка с отрасловото проучване на електронната търговия се посочват търговски практики, които могат да ограничат конкуренцията. Това позволява на Комисията да прилага целенасочено антитръстовите правила на ЕС на пазарите за електронна търговия и вече подтикна определени дружества да преразгледат своите практики.

Комисар Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: „Дадени практики на дружества на пазарите за електронна търговия могат да ограничават конкуренцията, като неоснователно ограничават разпространението на продукти в целия ЕС. В нашия доклад това се потвърждава. Тези ограничения могат да стесняват избора на потребителите и да са пречка за по-ниски цени онлайн. Същевременно отчитаме, че е необходимо да се намери баланс между интересите на онлайн търговците и на традиционните търговци на дребно. Всичко това трябва да бъде от полза за потребителите. Нашите констатации ни помагат за целенасоченото прилагане на пазарите за електронна търговия на правилата конкуренция на ЕС“.

Една от основните цели на стратегията на Комисията за цифровия единен пазар е да се осигури по-добър достъп на потребителите и предприятията до стоки и услуги. Отрасловото проучване допълва законодателните предложения на Комисията в това отношение. То имаше за цел да даде възможност на Комисията да установи евентуални проблеми за конкуренцията на европейските пазари за електронна търговия.

Повече информация ще намерите ТУК, както и в интернет на адрес: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1261_bg.htm

Докладът ще намерите тук: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html

НОВИНИ ОТ БТПП
В ЦУМ започна традиционното търговско изложение „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО”
Програмата предвижда фирмени презентации на продукти и томбола с атрактивни награди Още
Обучение на тема: Възможности за финансиране на проекти по ОПИК, процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“
29 май 2017 г. от 9:30 ч. в сградата на Палатата Още
В БТПП представиха „Техностарт 3” – проект за насърчаване на иновационната активност
За стимулиране на предприемачи в най-ранния етап от предприемаческия цикъл Още
БТПП поздрави 144 СУ „Народни будители“ по случай 30-годишния юбилей
Звание „Почетен приятел на училището“ за представители на ръководството на Палатата Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Национален икономически форум „СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА” се проведе в Търговище
С участието на Търговско-промишлена палата - Търговище Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
ФИНАНСИ
Министерството на финансите публикува проект на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 година
Ключови цели продължават да бъдат запазването на фискалната устойчивост, премахването на макроикономическите дисбаланси Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия публикува окончателен доклад във връзка с отрасловото проучване на електронната търговия
Посочват се търговски практики, които могат да ограничат конкуренцията Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Обучение по ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ - преференциални условия за членовете на БТПП
1 и 2 юни, гр. София Още