Брой 71 (2077), 10-04-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП напомня на фирмите да ползват онлайн услугите на Търговския регистър


БТПП отново напомня на своите клиенти за възможността услугите от дирекция „Търговски регистър и членство“ да се заявяват и ползват по електронен път и дистанционно по следния начин:

Документи за:

  • нова регистрация на фирми, сдружения, и др.;
  • регистрация на търговски представителства на чуждестранни лица;
  • промени и актуализиране на регистрираните обстоятелства;
  • издаване на сертификат с данни от Търговския регистър за актуалния статут на регистрираното лице,

могат да се приемат, подадени по електронен път със сканирани придружаващи документи или изпратени с куриерска поща. Плащането може да се извърши също по електронен път, като всички разпространени начини са достъпни на сайта на БТПП.

Готовите решения/сертификати ще бъдат връщани на клиентите по куриер на посочен от тях адрес.

В случай, че представените документи не отговарят на изискванията за регистрация, респ. за издаване на сертификат за статута на лицето, служителите на БТПП са на разположение в София и в 28-те РТПП/К за консултиране по телефон, e-mail,скайп,  вайбер. Готово решение /сертификат ще бъде издаден след отстраняване на проблема.

Сертификати за произход на стоки, изготвени на съответните официални бланки на БТПП, подписани от оторизиран представител на износителя, с приложени доказателства за произхода и декларации за изнасяните стоки, облепени с марки на БТПП съгласно Тарифата на Палатата / https://www.bcci.bg/newtariff.html#it5 / също ще могат да бъдат изпращани по поща или по куриер, а готовите, заверени от БТПП документи ще бъдат връщани на износителя по куриер на посочен тях адрес.

Попълнените бланки за издаване на АТА карнет, придружени с Договора за издаването му в 2 екземпляра, подписани от представляващия титуляра на карнета и приложени платежни документи за внесени депозит и такса за издаване на АТА карнета съгласно Тарифата на Палатата / https://www.bcci.bg/newtariff.html#it9 /, също ще се приемат изпратени по куриер, а готовият карнет ще бъде връщан на титуляра отново по куриер на посочен от него адрес.

За допълнителна информация относно възможностите за ползване на услугите по електронен път и дистанционно, можете да се обърнете към:

БТПП работи по още няколко значими проекта в сферата на дигитализацията на услугите, добавящи стойност за бизнеса при високи нива на сигурност.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП напомня на фирмите да ползват онлайн услугите на Търговския регистър
Посещението в офисите - само при реална неотложност Още
Съвместно проучване на МТК и СЗО как бизнесът се справя с COVID-19
Целта е да се разработят решения, които ще помогнат на компаниите да се справят с последиците от пандемията Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Възможности за регистрация в бюрото по труда без посещение на място
Ново изследване на Imperial College London проучва ползата от карантината в 11 европейски държави
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Публична лекция на финансиста Любомир Дацов
"Прилики и разлики на фискалната политика на България за последните 15 години. Модели на фискална политика след кризата с коронавируса" Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Възможност за временно спиране на изпълнението на договорите по ОП Иновиции и конкурентоспособност във връзка с обявеното извънредно положение
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
АОП публикува методическо указание относно прилагането на ЗМДВИП при възлагането на обществени поръчки
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
НСИ: Лек спад на износа ни за трети страни
Турция, Китай, Великобритания, Сърбия, САЩ, Северна Македония и Русия формират 51.3% от износа за трети страни Още
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Интерактивна карта на „зелените коридори“, преминаващи през България