Брой 71 (2077), 10-04-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Възможност за временно спиране на изпълнението на договорите по ОП Иновиции и конкурентоспособност във връзка с обявеното извънредно положение


Във връзка с обявеното извънредно положение в България, поради разрастващата се пандемия от COVID-19, бенефициентите по ОПИК могат да поискат временно спиране на изпълнението на проекта изцяло или отчасти, ако възникнат извънредни обстоятелства, които правят продължаването му твърде трудно или рисковано. Условие за одобрение на промяната, е срокът да не излиза извън рамките за изпълнение на съответната процедура. Сключване на допълнително споразумение по договора за безвъзмездна финансова помощ не е необходимо, като ще се получава само изрично писмено одобрение от страна на УО посредством ИСУН 2020. Управляващият орган, ще се произнася в срок до 15 работни дни от получаване на уведомлението от бенефициента.

Молбите за спиране изпълнението на проектите, следва да бъдат изпращани до УО с писмени Искания за изменение (Приложение 2.2 към Ръководството за изпълнение на ДБФП по ОПИК)  посредством информационна система - ИСУН 2020. Същите следва да бъдат мотивирани и подкрепени с необходимите доказателства и да са във връзка с обявеното извънредното положение поради пандемията от COVID-19 в световен мащаб. В исканията следва да се посочи начална и крайна дата на периода, за който се иска спиране на изпълнението на проекта. В случай на получено одобрение за спиране на изпълнението, УО няма да възстановява разходи за дейности, извършени през периода на спирането.

Допълнителна информация можете да получите на уебсайта на ОП Иновиции и конкурентоспособност.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП напомня на фирмите да ползват онлайн услугите на Търговския регистър
Посещението в офисите - само при реална неотложност Още
Съвместно проучване на МТК и СЗО как бизнесът се справя с COVID-19
Целта е да се разработят решения, които ще помогнат на компаниите да се справят с последиците от пандемията Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Възможности за регистрация в бюрото по труда без посещение на място
Ново изследване на Imperial College London проучва ползата от карантината в 11 европейски държави
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Публична лекция на финансиста Любомир Дацов
"Прилики и разлики на фискалната политика на България за последните 15 години. Модели на фискална политика след кризата с коронавируса" Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Възможност за временно спиране на изпълнението на договорите по ОП Иновиции и конкурентоспособност във връзка с обявеното извънредно положение
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
АОП публикува методическо указание относно прилагането на ЗМДВИП при възлагането на обществени поръчки
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
НСИ: Лек спад на износа ни за трети страни
Турция, Китай, Великобритания, Сърбия, САЩ, Северна Македония и Русия формират 51.3% от износа за трети страни Още
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Интерактивна карта на „зелените коридори“, преминаващи през България