Брой 13 (1772), 18-01-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща на Евроклуба по повод началото на Румънското председателство на Съвета на ЕС

На 17 януари  Enterprise Europe Network към Българската търговско-промишлена палата бе домакин на традиционната среща на Евроклуба, посветена на постиженията на Австрийското председателство на Съвета на ЕС и поемане му от Румъния. Сред официалните гости на събитието бяха Н. Пр. Андреа Вике, посланик на Република Австрия в България, Н.Пр. Йон Гъля, посланик на Румъния в България, и Таня Чунтова, ПР-експерт в Бюрото на Европейския парламент в България. В срещата участваха дипломати,  представители на бизнеса, неправителствени организации и медии.

При откриването на събитието  Цветан Симеонов, председател на БТПП, отбеляза, че срещите на Евроклуба за пореден път привличат голям брой участници и обсъждане на все по-интересни и значими теми от европейския дневен ред.

Модератор на срещата бе председателят на Евроклуба, проф. Ингрид Шикова, която подчерта постигнатото от Австрийското председателство през изминалите шест месеца, както и положителните очаквания към съседна Румъния, с която България е започнала дипломатическите си отношения преди 140 години.

Н. Пр. Андреа Вике представи постигнатите резултати по време Австрийското председателство на Съвета на ЕС, като акцентира на: провеждането на форуми, посветени на климатичните промени, антисемитизма и европейско-африканските отношения, подписването на споразумение по FRONTEX и продължаване на темата за разширяване на ЕС към Западните Балкани.

Срещата продължи с презентация на Н.Пр. Йон Гъля, който запозна участниците с приоритетите на Румънското председателство, а именно:

  • гарантиране на сближаването и кохезията в Европа, за да се постигнат устойчиви и равни възможности за развитие за всички граждани и държави-членки,
  • консолидиране на една по-безопасна Европа чрез засилено сближаване между държавите-членки на ЕС за справяне с новите предизвикателства пред сигурността,
  • укрепване на глобалната роля на ЕС чрез насърчаване на политиката на разширяване, политиката на съседство, по-нататъшното прилагане на Глобалната стратегия.

Таня Чунтова, представи  независима платформа, представяща изборите за Европейски парламент и как може да ангажираме повече хора да гласуват. Презентацията включваше и информация относно значението на изборите за европейската икономика и МСП.

БТПП поддържа виждането, че законодателството на ЕС има голямо въздействие върху правилата за търговия в Единния пазар, данъчната среда, достъпа за финансиране и множество други въпроси, които пряко касаят бизнес средата у нас. Затова Палатата насърчава представителите на българския бизнес да бъдат активни по време на изборите за Европейски парламент 2019. 

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Работодатели и синдикати с писмо до премиера за среща относно пазара на електроенергия
За набелязване на спешни мерки за овладяване на необоснования ръст на цените на електроенергията Още
Среща на Евроклуба по повод началото на Румънското председателство на Съвета на ЕС
Дискусия по актуални въпроси на европейския дневен ред Още
БТПП участва в Българо-македонски бизнес форум в Скопие
Официално бе открита Служба по търговско-икономически въпроси в Скопие Още
Среща с представители на пакистанската фирма „Impresa”
Специализирана в сферата на консултирането на бизнеса при вноса и износа на стоки от и за Пакистан Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Хасковската търговско-промишлена палата проведе пресконференция по проект DIONYSOS
ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Нова германска инвестиция в IT сектора на България
Плановете включват създаване в България на „European Competence Center“ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Информационни дни за представяне на 5-та покана по Програмата INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност
Във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти при несъстоятелност Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
МТСП организира кариерни форуми за връщане на българи от чужбина
В Австрия (23 януари), Германия, Великобритания и Холандия Още