Брой 13 (1772), 18-01-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Информационни дни за представяне на 5-та покана по Програмата INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020


Управляващият Орган, Националният Орган (Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“/ МРРБ) и Съвместният секретариат на Програмата INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020 организират информационни дни за представяне на 5-та покана за набиране на проектни предложения „Грантова схема за подкрепа на малки и средни предприятия за стимулиране на растежа им и разширяване на икономическата им дейност извън местните пазари“, в рамките на Приоритетна ос 1 на Програмата: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“.

Първият информационен ден ще се проведе на 01.02.2019г. (петък) в гр. Солун, Гърция. Точното място на събитието ще бъде оповестено допълнително.
Необходимо условие за участие в събитието е попълването на онлайн регистрационна форма, публикувана на официалната страница на Програмата http://www.greece-bulgaria.eu, която ще остане активна до 28.01.2019г. (понеделник) за участие.

По време на събитието ще бъде осигурен превод на английски, гръцки и български език, като участниците ще имат възможността да се срещнат с потенциални проектни партньори в рамките на В2В срещи.

Други три информационни дни са планирани да се проведат на:

  • 07.02.2019г. (четвъртък) в гр. Благоевград (България)
  • 20.02.2019г. (сряда) в гр. Александруполи (Гърция)
  • 20.03.2019г. (сряда) в гр. Хасково (България)

Допълнителна информация и/или евентуална актуализация, свързана с датите и локациите за провеждането на информационните дни може да намерите на страниците на МРРБ и Програмата.

НОВИНИ ОТ БТПП
Работодатели и синдикати с писмо до премиера за среща относно пазара на електроенергия
За набелязване на спешни мерки за овладяване на необоснования ръст на цените на електроенергията Още
Среща на Евроклуба по повод началото на Румънското председателство на Съвета на ЕС
Дискусия по актуални въпроси на европейския дневен ред Още
БТПП участва в Българо-македонски бизнес форум в Скопие
Официално бе открита Служба по търговско-икономически въпроси в Скопие Още
Среща с представители на пакистанската фирма „Impresa”
Специализирана в сферата на консултирането на бизнеса при вноса и износа на стоки от и за Пакистан Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Хасковската търговско-промишлена палата проведе пресконференция по проект DIONYSOS
ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Нова германска инвестиция в IT сектора на България
Плановете включват създаване в България на „European Competence Center“ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Информационни дни за представяне на 5-та покана по Програмата INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност
Във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти при несъстоятелност Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
МТСП организира кариерни форуми за връщане на българи от чужбина
В Австрия (23 януари), Германия, Великобритания и Холандия Още