Брой 13 (1772), 18-01-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Хасковската търговско-промишлена палата проведе пресконференция по проект DIONYSOS


На 17 януари се проведе пресконференция по проект „Разработване идентичността на продукцията, почвата и региона“ DIONYSOS, договор за финансиране № В2.6с.04 по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020  в зала на НТС – Хасково, организирана от Хасковската ТПП - партньор по проекта.

Проектът се изпълнява от м. ноември 2017 г. с главен партньор „Катедра по наука на храните и храненето на човека“ към Аграрен Университет в Атина, Република Гърция. Приоритетна ос на проекта е 2 - устойчив и приспособим към климата трансграничен регион, а инвестиционен приоритет е  6с - съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство.

В пресконференцията участие взеха около 40 представители на медии, лозаро-винарския бранш, партньори по проекта и местното общество. Янчо Янев, председател на ХТПП, приветства участниците и пожела успешно реализиране на проекта.  По време на пресконференцията Валерия Попова от Хасковската търговско-промишлена палата представи основните дейности по проекта, очакваните резултати и предстоящите инициативи до края на проекта /м. ноември 2019 г./. Владимир Димитров от Института по лозарство и винарство запозна участниците със сортовия потенциал на Южнобългарския лозаро-винарски район и с възможностите за развитие на винен туризъм в област Хасково. Пресконференцията завърши с дискусия по представените теми.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Работодатели и синдикати с писмо до премиера за среща относно пазара на електроенергия
За набелязване на спешни мерки за овладяване на необоснования ръст на цените на електроенергията Още
Среща на Евроклуба по повод началото на Румънското председателство на Съвета на ЕС
Дискусия по актуални въпроси на европейския дневен ред Още
БТПП участва в Българо-македонски бизнес форум в Скопие
Официално бе открита Служба по търговско-икономически въпроси в Скопие Още
Среща с представители на пакистанската фирма „Impresa”
Специализирана в сферата на консултирането на бизнеса при вноса и износа на стоки от и за Пакистан Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Хасковската търговско-промишлена палата проведе пресконференция по проект DIONYSOS
ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Нова германска инвестиция в IT сектора на България
Плановете включват създаване в България на „European Competence Center“ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Информационни дни за представяне на 5-та покана по Програмата INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност
Във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти при несъстоятелност Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
МТСП организира кариерни форуми за връщане на българи от чужбина
В Австрия (23 януари), Германия, Великобритания и Холандия Още