Брой 3 (1762), 04-01-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Амбициозен проект за дигитализация на МСП


Българската търговско-промишлена палата стартира по Оперативна програма „Добро управление” амбициозен проект „ДИГИТАЛНИ МСП – Стимулиране на приноса на МСП в реализирането на политиките за дигитализиране на икономиката”. Целта е разработване на инструментариум  за повишаване на активното участие на бизнеса, неправителствените бизнес структури  и гражданите в разработването, реализирането и мониторинга на политиките за дигитализиране на икономиката.

За целите на проекта в 28-те областни центрове на страната ще се проведе национално проучване сред бизнеса, неправителствените браншови организации, гражданите и структурите на гражданското общество за нивото на иновативност на МСП,  нагласата на бизнеса за дигитализирането на производствените процеси във връзка с Индустрия 4.0, въвеждането на дигитален маркетинг и дигитален обмен на информация с държавната и общинската администрация и с клиентите, ефектът върху гражданите от дигитализацията на бизнеса, както и на пречките и предизвикателствата пред този процес.

БТПП  ще направи задълбочен анализ на резултатите от проучването и планира да подготви не по-малко от 8 препоръки за подобряване на нормативната уредба и на приложните аспекти на политиките, свързани с този процес.

При разработването на инструментариума, базиран на резултатите от анализа, БТПП ще обмени опит и добри практики с останалите европейски търговски палати, част от мрежата на Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати /ЕВРОПАЛАТИ/ във връзка с дигитализацията на бизнеса.

Палатата със съдействието на регионалните си структури - регионалните търговско-промишлени палати - ще организира и проведе национална комуникационна кампания в 28-те областни центъра на страната, чрез провеждането на 28 кръгли дискусионни маси с участието на бизнеса, неправителствените браншови структури, представители на държавната, областната и общинската администрация, както и представители на гражданите и гражданските структури за популяризиране на разработения инструментариум и на подготвените и направени препоръки за подобряване на нормативната уредба и на приложните аспекти на политиките, свързани с процеса на дигитализация на малкия и средния бизнес.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Ще има ли ефективни съкращения в администрацията, коментар на председателя на БТПП за БНР
Амбициозен проект за дигитализация на МСП
БТПП ще подготви препоръки за подобряване на нормативната уредба, свързана с процеса на дигитализация Още
БТПП издава сертификати на класираните фирми в „ТОП 100” и „ТОП 1500+”
Подпомага доброто представяне на фирмата пред партньорите, дава обективна оценка на успехите й Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
65% от работодателите ще наемат нов персонал през следващите 12 месеца
Предпочитат наличието на личностни качества, а за придобиването на професионални умения разчитат на работния процес Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Румънското председателство на Съвета: бюджетът и бъдещето на ЕС на преден план
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Годишно приключване в НАП в периода 1-10 януари 2019 г.
Информация относно организацията на работата в Агенцията и достъпът до електронни услуги Още
НАП проверява 13 000 фирми с нелогично високи материални запаси
Стоки на склад за близо 8 млрд. лв. държат рискови търговци Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Предстои обявяване на 5-та покана за набиране на проектни предложения по Програма INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020
30% от общия бюджет на поканата ще бъдат насочени към новосъздадени МСП Още
РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНИЦИАТИВИ
България пое ротационното председателство на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество
Под мотото „Море от възможности“ Още