Брой 3 (1762), 04-01-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНИЦИАТИВИ

България пое ротационното председателство на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество


На 1 януари 2019 г. България пое ротационното председателство на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) за периода 1 януари-30 юни 2019 г.

Приоритети на Българско председателство на ЧИС, което ще премине под мотото „Море от възможности“ (“Sea of opportunities”), ще бъдат по-нататъшното развитие на ЧИС като проектно-ориентирана организация; продължаване на процесите за реформиране и адаптиране на организацията към съвременните предизвикателства; насърчаване на пълноценното взаимодействие на ЧИС с ЕС.

Ротационното председателство на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество - най-представителната и институционално развита организация в региона на Черно море, е обвързано с редица отговорности на нашата страна. Неговото успешно реализиране ще допринесе за активизиране на регионалната външна политика на България и за осъществяване на един от националните ни външнополитически приоритети, а именно, активност в отношенията на България със страните от Черноморския регион.

България ще постави специален акцент върху проектно-ориентирания подход към регионалното сътрудничество, като приоритетни области на секторно сътрудничество по време на българското председателство на ЧИС ще бъдат културата, транспорта, опазването на околната среда.

По време на своето ротационно председателство България ще работи за задълбочаването на бизнес контактите между страните от региона и за по-нататъшното засилване на синхрона в работата на ЧИС и неговите специализирани органи - Парламентарната асамблея на ЧИС (ПАЧИС), Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР), Международния център за черноморски изследвания (МЦЧИ) и Съвета на бизнес средите.
Цел на Българското председателство е залегналите в неговия Календар прояви да допринесат за успешното изпълнение на Икономическия дневен ред на Организацията и да окажат практическо въздействие върху развитието на сътрудничеството в рамките на ЧИС.

Важно направление в предстоящата дейност в рамките на председателството ще бъде активизиране на сътрудничеството между ЧИС и ЕС, както и търсене на конкретни проекти и сфери на практическо взаимодействие. Съвпадението на Българското председателство на ЧИС и на Румънското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2019 г. е една добра възможност за по-нататъшно развитие на сътрудничеството между ЧИС и Европейския съюз в проектно-ориентирана и взаимноизгодна посока и увеличаване на видимостта на организацията в Европейския съюз.

НОВИНИ ОТ БТПП
Ще има ли ефективни съкращения в администрацията, коментар на председателя на БТПП за БНР
Амбициозен проект за дигитализация на МСП
БТПП ще подготви препоръки за подобряване на нормативната уредба, свързана с процеса на дигитализация Още
БТПП издава сертификати на класираните фирми в „ТОП 100” и „ТОП 1500+”
Подпомага доброто представяне на фирмата пред партньорите, дава обективна оценка на успехите й Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
65% от работодателите ще наемат нов персонал през следващите 12 месеца
Предпочитат наличието на личностни качества, а за придобиването на професионални умения разчитат на работния процес Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Румънското председателство на Съвета: бюджетът и бъдещето на ЕС на преден план
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Годишно приключване в НАП в периода 1-10 януари 2019 г.
Информация относно организацията на работата в Агенцията и достъпът до електронни услуги Още
НАП проверява 13 000 фирми с нелогично високи материални запаси
Стоки на склад за близо 8 млрд. лв. държат рискови търговци Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Предстои обявяване на 5-та покана за набиране на проектни предложения по Програма INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020
30% от общия бюджет на поканата ще бъдат насочени към новосъздадени МСП Още
РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНИЦИАТИВИ
България пое ротационното председателство на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество
Под мотото „Море от възможности“ Още