Брой 66 (2072), 03-04-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП кандидатства с проект за „Кръгова икономика“ в международен конкурс
Партньорският Консорциум по проект  MOVECO* взе единодушно решение да кандидатства в предстоящия конкурс REGIOSTARS 2020, в категорията „Кръгова икономика за зелена Европа“,  обявен от Програмния оператор. Предстоящият конкурс ще отличи проекти,  демонстриращи иновативни решения на текущи предизвикателства, пред които са изправени малките и средни фирми и нови подходи в областта на регионалното икономическо развитие, в частност страните от Дунавския регион. Проектът беше веднъж отличен от Програмата, по време на общия текущ преглед на всички изпълнявани проекти през 2018 г., и представител на консорциума участва в конференцията като направи презентация за резултатите по проекта.

В периода на изпълнение на дейностите (01.01.2017 – 30.05.2019), партньорите разработиха важни стратегически документи за ускорен преход към кръгова икономика в Дунавския регион, а именно: транснационална стратегия, пътна карта и план за действие.

Създадената по проекта  иновативна платформа с пакет от кръгови инструменти, беше представена в България на 130  фирми, под формата на пилотни обучения. По време на обучителните сесии, БТПП запозна  представителите на българския бизнес  с  основните принципи на функциониране на кръговата икономика, добри практики на еко-иновации, еко-технологии, основни бизнес умения за зелени предприемачи, инструменти за финансиране на еко-проекти, вкл. общи европейски програми, насочени към стимулиране на еко-иновации, “Hedge Funds”   и др. възможности.

В помощ на  предприемачите от Дунавския регион, бе разработен виртуален пазар за обмен на  иновативни продукти и технологии, за създаване на контакти и сътрудничество между технологични партньори и фирми с иновативни идеи за стимулиране прилагането принципите на  кръговата икономика. 

 „Дунавският  регион се движи кръгово“, под това послание се проведе финалната международна конференция в Линц – Австрия. Палатата подкрепи участието на 2 български компании в конференцията -  Cupffee,  която беше класирана на първо място в категория „Продукт на 2019 г. – малки предприятия“, при 45  фирми- участници от  региона,  и фирма  Био-стопанство Лопянко, която представи изключително интересна проектна идея, базирана изцяло на „кръгов модел“ за възстановяване на бубопроизводството и производството на коприна в България, както и използването изцяло на отпадъка за производство на вторични продукти като хранителни добавки и др. субстанции, или производствен цикъл с нулев отпадък.  На церемонията в гр. Линц бе представена и т.нар. Пътуваща изложба с добри практики в областта на кръговата икономика от Дунавския регион.

……………………

* Проект MOVECO бе реализиран в рамките на Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“. Основната цел на проекта  бе да се разработят дейности и мерки, които да стимулират  МСП към въвеждане на модела на „кръговата икономика“.  В него участваха шестнадесет партньорски организации от десет страни – България, Австрия, Германия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия, Сърбия и Молдова. Повече информация за проекта можете да намерите на официалния му http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco и на сайта на БТПП в секция  проекти.

За допълнителна информация:
БТПП, Дирекция „Европейска интеграция и проекти“
E-mail: projects@bcci.bg
Тел.: 02/8117508; 02/8117556

 

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП предлага електронни услуги за намиране на бизнес партньори от цял свят
База данни с оферти за бизнес сътрудничество на сайта на Палатата Още
БТПП кандидатства с проект за „Кръгова икономика“ в международен конкурс
По проекта е разработена иновативна платформа с пакет от кръгови инструменти Още
БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДУХ
ЛИЧНОСТИ ОТ ИСТОРИЯТА - Иван Грозев и първото българско строително дружество
Едно мотивиращо четиво за предприемачи Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Работодателите трябва да ограничат до минимум преките контакти между работещите
Заповед на министъра на труда и социалната политика Още
Европейската комисия мобилизира всичките си ресурси в защита на човешкия живот и препитанието на хората
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП с нова електронна услуга за търговците на горива
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Трудната актуализация: без макрорамка при криза с „отворен край“
Автор: Лъчезар Богданов, Институт за пазарна икономика Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
До 30 април се удължава приемът по мярката за инвестиции в предприятия
За модернизация на винарските изби - закупуването на нови машини и съоръжения, за строително-монтажни работи... Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Обновена е Инструкцията относно оповестяване на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса в ЦАИС ЕОП
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Законови изменения относно приетите мерки за подпомагане на икономиката
Автор: Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство