Брой 66 (2072), 03-04-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ

НАП с нова електронна услуга за търговците на горива


Търговците на горива вече могат да подават по електронен път данни за покупната цена на горивата, които са продали през месеца с нова е-услуга на НАП.

Услугата „Подаване на информация за покупната цена на горивата, реализирани за календарния месец“ е достъпна в портала за електронни услуги на приходната агенция: https://inetdec.nra.bg/ с квалифициран електронен подпис /КЕП/ .

За достъп до електронната услуга е необходимо да се подаде заявление за използването й през портала за електронни услуги на НАП.

В случай, че данните ще се подават от упълномощено лице, е необходимо да се подаде „Заявление за ползване на електронни услуги с КЕП на упълномощено лице“,  с пълен или частичен достъп.

Срокът за подаване на данни за реализираното количество гориво в НАП е до 20 –то число на следващия месец.

От НАП напомнят, че покупната цена на горивото е средномесечната цена на придобиване без акциз и без данък върху добавената стойност на всеки вид гориво по код от Комбинираната номенклатура. Цената е за един литър (за метан - за един килограм) и се посочва в левове с точност до втория знак след десетичната запетая.

Търговците на горива, които вече са подали данни за месец март по стария ред, не следва да ги подават отново през електронната услуга.

Информационният център на НАП отговаря на въпроси на клиенти на телефон: 0700 18 700 от 8.30 часа до 18.00 часа в делнични дни, на цена според тарифите на съответния оператор.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП предлага електронни услуги за намиране на бизнес партньори от цял свят
База данни с оферти за бизнес сътрудничество на сайта на Палатата Още
БТПП кандидатства с проект за „Кръгова икономика“ в международен конкурс
По проекта е разработена иновативна платформа с пакет от кръгови инструменти Още
БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДУХ
ЛИЧНОСТИ ОТ ИСТОРИЯТА - Иван Грозев и първото българско строително дружество
Едно мотивиращо четиво за предприемачи Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Работодателите трябва да ограничат до минимум преките контакти между работещите
Заповед на министъра на труда и социалната политика Още
Европейската комисия мобилизира всичките си ресурси в защита на човешкия живот и препитанието на хората
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП с нова електронна услуга за търговците на горива
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Трудната актуализация: без макрорамка при криза с „отворен край“
Автор: Лъчезар Богданов, Институт за пазарна икономика Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
До 30 април се удължава приемът по мярката за инвестиции в предприятия
За модернизация на винарските изби - закупуването на нови машини и съоръжения, за строително-монтажни работи... Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Обновена е Инструкцията относно оповестяване на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса в ЦАИС ЕОП
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Законови изменения относно приетите мерки за подпомагане на икономиката
Автор: Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство