Назад

Безплатен уебинар за представяне на процедурата „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”


На 29.08.2023 г. от 15:00 ч. Съветът по иновации, дигитализация и нови технологии при БТПП организира безплатен уебинар, на който ще бъде представена отворената за кандидатстване процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” по линия на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Целта на уебинара е да представи възможностите за финансиране на предприятията от сектор С „Преработваща промишленост“ съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), да трансформират производствените си процеси чрез преминаване към кръгови модели за повишаване на ресурсната ефективност  и ограничаване на емисиите на парникови газове.

По време на уебинара ще бъдат представени условията за кандидатстване по процедурата заедно със сесия „Въпроси и отговори“, както и иновативни технологии, които са с висока добавена стойност за потенциалните предприятия-кандидати и могат да бъдат внедрявани чрез финансирането по процедурата. Селекцията на иновативни технологии, които ще бъдат представени, ще бъде съобразена с профила на регистриралите се за участие предприятия. С цел да бъде максимално полезен на заинтересованите предприятия-членове на БТПП, Съветът по иновации ще направи безвъзмездно анализ на финансовите показатели на попълнилите приложената таблица предприятия и ще върне обратна връзка по отношение на препоръки за кандидатстване. Предприятията, участници в уебинара, регистрирали се до 22.08.2023 г., ще получат допълнителни разяснителни материали по процедурата. Сесията ще бъде приоритетно насочена към отговори на въпроси, зададени  на e-mail: lawyer@bcci.bg  до 22.08.2023г.

Модератор на събитието ще бъде Радослав Петков – председател на Съвета по иновации, дигитализация и нови технологии при БТПП

Бюджетът на мярката е 180 млн. лв., като по нея ще могат да кандидатстват микро-, малки, средни и големи предприятия от преработващата промишленост. Те ще могат да участват както самостоятелно, така и в партньорства. Минималният размер на безвъзмездната помощ е 70 000 лв., а максималният е диференциран спрямо категорията на дружествата. Микро предприятията могат да получат максимум 350 000 лв., малките – максимум 550 000 лв., средните – максимум 750 000 лв., а големите до 1 млн. лв. Съфинансирането е от 20% до 50% в зависимост от категорията на фирмата и мястото на изпълнение на проекта.

Със средствата могат да се закупуват машини, съоръжения, оборудване или софтуер, с които да се допринесе за ограничаване на щетите върху околната среда. Също така да се подкрепят инвестиции, с които компаниите да намаляват образуването на отпадъци, да ограничат използването на пластмасови продукти, да въведат използване на алтернативни суровини, включително с биологичен произход, да подобрят стандартите за екологосъобразност и др.

Събитието ще се проведе онлайн в платформата Google meet и е безплатно. Необходима е предварителна регистрация в срок до 28 август 2023 г. – 16.00ч., на имейл адрес lawyer@bcci.bg, като изпратите:  двете имена на участника; име на предприятието/организацията; имейл за връзка – линка за участие се получава  след регистрацията.