Назад

Оферти за бизнес партньорство


Дирекция „Международно сътрудничество“ при БТПП

тел.: 02/8117 421, факс: 02/ 987 32 09
e-mail: irelations@bcci.bg

04.08.23.01 BC ИРАН
Компания от Иран желае да открие представителство в България. Компанията е производител на строителни и пътно-строителни машини. Фирмата е с над 20 години производствен опит, като 60% от производството на компанията се изнася за съседните на Иран страни, Европа  и африканския континент. Съгласно решение на борда на директорите на компанията, същата желае да открие представителство в България и да развива експортния баланс между Иран и България. Фирмата желае да установи контакти с български компании - производители на бетон, масово жилищно строителство и строителни предприемачи. Приложена е презентация и каталог на компанията Mixo на английски език за желаещите съвместна работа български компании.
За контакти:
Вели Велиев
Началник кабинет на посланика
Тел.: 0887521047
Посолство на Ислямска Република Иран - София
София 1700, бул. "Симеоновско шосе" 55
Тел.: 02/9878546, 9814348, факс: 9814172
E-mail: iranembassy@abv.bg

04.08.23.02 BC РУМЪНИЯ
Компания от Румъния търси контакти с български плетачни фабрики. Фирмата е представител на германска компания, световен производител и износител на плетачни игли за професионални плетачни машини. Компанията предлага плетачни игли на конкурентни цени. Има е-mail, URL.

04.08.23.03 BC БЕЛГИЯ
Фирма от Белгия предлага сътрудничество на заинтересовани български фирми. Белгийската компания предлага на склад: метални листове на рулони галванизирани или с покритие от алуминий и силикон /Alusi/, стомана с покритие /различни цветове или частично галванизирана/. Има приложени снимков материал и спецификации. Има е-mail, URL.

04.08.23.04 BC УНГАРИЯ
Унгарска компания, работеща в бранша възобновяеми източници на енергия, предлага изпълнение на съвместни дейности на заинтересовани български фирми. Фирмата търси български партньори от бранша. Има URL.

04.08.23.05 BC УНГАРИЯ
Унгарска фирма, работеща в сектор енергийно ефективно строителство, предлага сътрудничество на български фирми от строителния бранш. Има URL.

---------------

Пълният текст на желаната от Вас оферта и контактните данни на фирмата може да получите след заплащане на 20 лв. с ДДС - в брой на касата на БТПП на адрес гр. София, ул. Искър 9, или с платежен документ по IBAN: BG25 UNCR 7630 1000 3081 19 БУЛБАНК   
За контакти: тел. (02) 8117 421, факс (02) 987 32 09, e-mail: irelations@bcci.bg