Назад

Бизнес дискусия на тема: „Авангардни органични и неорганични материали, и техните съединения“
На 27 Март 2024 г. в сградата на БТПП бе проведена дискусия във връзка с прилагане на научни открития и по-специално работата върху органични и неорганични материали, сплави, и практическите им приложения в сферата на производството. Събитието се организира от Викорс АД с възложител Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) в рамките на Проект „BIOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии)“, Договор №: BG-RRP-2.004-0002, Процедура BG-RRP-2.004 – Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България по Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Дискусията бе насочена към компании, работещи в сферата на производство на огнеупорни изделия, техническа керамика и други керамични изделия, производители на изделия от стъкло за техническа употреба.

Лектор на събитието бе доц. д-р Станислав Славов от Химикотехнологичния и металургичен университет. Той изнесе лекция на тема: „Авангардни структурни и функционални стъклокерамики и керамики за мехатрониката“.

Д-р Славов представи научно-приложните направления на керамиките и стъклокерамиките, съответно:

  • Нови конструкции и материали за керамични кондензаторни батерии;
  • Нови композитни материали от природни суровини и метод за индустриалното им производство;
  • Нови проводими керамични материали за нагревателни елементи;
  • Нови композитни керамични материали за антикорозионна защита на водо-съдържатели;
  • Нови керамични материали (пиезокерамични материали) с приложение в пиезо-електрични микрогенерационни системи.

Дискусията беше изключително полезна за представителите на бизнеса, защото имаха възможността да се запознаят с материали и сплави, базирани на най-съвременните открития и технологии. Предложени бяха възможности за сътрудничество между научната общност и бизнеса, с подкрепата и на Българската търговско-промишлена палата.