Назад

България и Румъния се присъединиха към Шенгенското пространство!


На 31 март България и Румъния се присъединиха към Шенгенското пространство. Комисията горещо приветства това постижение, което следва историческото решение на Съвета от декември 2023 г. Присъединяването на тези две държави членки към Шенгенското пространство ще направи общото пространство по-привлекателно чрез значителното разширяване на най-голямото в света общо пространство без проверки по вътрешните граници.

Председателят Фон дер Лайен заяви: „Утре е важен ден: България и Румъния се присъединяват към Шенгенското семейство. Приветствам премахването на проверките по вътрешните въздушни и морски граници. Това е голям успех и за двете държави. А също така и исторически момент за Шенгенското пространство — най-голямото пространство на свободно движение в света. Заедно изграждаме по-силна и по-обединена Европа за всички наши граждани.“

От декември миналата година и двете държави членки предприеха всички необходими мерки, за да гарантират гладкото прилагане на шенгенските правила от 31 март 2024 г. През март тази година Комисията заедно с България и Румъния поставиха началото на рамки за сътрудничество, които се основават на успешното изпълнение на пилотните проекти за бързи процедури за предоставяне на убежище и връщане. С тези рамки за сътрудничество Румъния и България ще продължат да допринасят за укрепването на сътрудничеството в областта на границите и миграцията, както и за съвместните европейски усилия за подобряване на сигурността на ЕС по външните граници и за справяне със свързаните с миграцията предизвикателства. .

Освен това беше създадена регионална инициатива за полицейско сътрудничество между държавите членки по маршрутите през Западните Балкани и Източното Средиземноморие, в която участват България, Румъния, Австрия, Гърция, Унгария и Словакия. Това ще даде възможност за съвместно и устойчиво справяне със съответните предизвикателства, включително по отношение на трансграничната престъпност.

България и Румъния непрекъснато демонстрират висока степен на ангажираност за осигуряването на адекватна защита на външните граници на ЕС, с непрестанен и ключов принос за вътрешната сигурност на Шенгенското пространство.

Какво предстои

Съветът следва да вземе решение, с което да определи датата, от която ще бъдат отменени проверките по вътрешните сухопътни граници между България, Румъния и другите шенгенски държави. Решение относно сухопътните граници може да бъде взето през 2024 г.

Контекст

Още през 2011 г. Комисията потвърди в докладите за оценка по Шенген, че България и Румъния са изпълнили всички изисквания, за да бъдат изцяло част от Шенгенското пространство. Комисията активно подкрепяше този процес.

Шенгенското пространство без контрол по вътрешните си граници е едно от най-ценените от гражданите на ЕС постижения. Започнало като междуправителствен проект между пет държави членки през 1985 г. — Белгия, Германия, Люксембург, Нидерландия и Франция — то постепенно се разшири, за да се превърне в най-голямото пространство на свободно движение в света. Освен че улеснява свободното движение на хора без контрол по вътрешните граници, Шенгенското пространство е от значителна полза за европейската икономика.