Брой 239 (244), 07-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Парламентът прие на второ четене Бюджет 2013 г.


Парламентът прие Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. Общините получават за следващата година общи субсидии за делегираните от държавата дейности 1 941 743 600 лева. Това гласува парламентът в частта за финансирането на общините в Бюджет 2013. Това е с 20 милиона лева повече от първоначалния вариант.

Бюджет 2013 като послание изразява три основни акцента – продължаване на политиката на фискална консолидация, което ще осигури запазването на макроикономическата и финансовата стабилност на страната; приоритизиране на разходите към сектори, които насърчават икономическия растеж; борба с бедността и защита на най-уязвимите слоеве от населението, посочват от Министерството на финансите. Приоритетите са насочени към справяне с най-важните икономически и социални предизвикателства пред страната чрез създаване на икономически условия за стимулиране на икономическия растеж и повишаване на заетостта. Данъчно-осигурителната политика през 2013 г. предвижда запазване на ставките при преките данъци.

Месечната помощ за дете остава 35 лв. за всяко дете от едно семейство. Еднократната помощ при раждане на живо дете е, както следва: за първо дете – 250 лв.; за второ дете – 600 лв.; за трето и всяко следващо дете – 200 лв. Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст е 100 лв. Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до една година е 100 лв. Еднократната помощ за близнаци е 1200 лв. за всяко дете.

Депутатите определиха и трансферите от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката и Министерството на отбраната за държавните висши училища и Българската академия на науките за 2013 г. Общата сума е 435 805 000 лева. За БАН се отделят 59 756 100 лева.

По време на заседанието вчера парламентът гласува също ваучерите за храна за следващата година да бъдат на стойност 160 млн. лв. - с 20 милиона по-малко от миналата година, и с 40 млн. лева по-малко от първоначално предложеното.

За следващата година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет, е 2 млрд. лв., а на държавните гаранции - 200 млн. лева.

Депутатите решиха с текст в преходните и заключителни разпоредби на закона, че електромобилите ще бъдат освободени от данък. Мярката бе предложена още в средата на годината, като целта е да се стимулира навлизането на електромобили у нас. Депутати от опозицията обаче възразиха, че в хазната не се намериха пари за малки социални плащания, но се прави данъчно облекчение за притежателите на електромобили.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП ще отбележи 100-годишнината от създаването на Софийската мъжка търговска гимназия
Основаването на гимназията е по инициатива и с финансовата подкрепа на Софийската търговско-индустриална камара Още
Укрепва партньорството на БТПП с Търговската палата на Руската федерация
Нови членове на БТПП
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конкурс „Инвеститор на годината 2012“
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Парламентът прие на второ четене Бюджет 2013 г.
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
НАП въвежда онлайн проверка на единната данъчно-осигурителна сметка
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Започна набирането на проектни предложения по схема “На път”
Предоставя се финансиране за организиран транспорт до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица за период до 12 месеца Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия дава старт на „Панорама на уменията в ЕС“
Целта е преодоляване на несъответствието между търсенето и предлагането на умения Още