Брой 239 (244), 07-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия дава старт на „Панорама на уменията в ЕС“


Днес Европейската комисия официално откри „Панорама на уменията в ЕС“ — уебсайт, който предоставя количествена и качествена информация за потребностите от умения, за предлагането на умения, както и за несъответствието между потребностите и наличието на умения в краткосрочен и средносрочен план. С помощта на данни и прогнози, събрани на равнището на ЕС и в отделните държави членки, уебсайтът ще привлича вниманието към най-бързо развиващите се професии, както и към най-проблемните професии, при които са налице най-много незаети работни места. Независимо от високото равнище на безработица понастоящем в ЕС има около 2 милиона незаети работни места. Уебсайтът съдържа подробна информация по сектори, професии и държави.

Комисарят по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор от своя страна заяви: „Панорама на уменията в ЕС“ е първият европейски инструмент, който само с едно щракване на мишката осигурява достъп до значима информация за тенденциите в потребностите от умения във всички държави на ЕС. Достъпната на сайта информация дава изчерпателни сведения за несъответствието между потребностите от умения и тяхното предлагане и в крайна сметка ще позволи на търсещите работа да се насочат към онези професии в Европа, в които нуждата от умения е най-силна.“

„Панорамата на уменията“ показва, че понастоящем професиите с най-много незаети работни места в ЕС са тези на специалистите в областта на финансите и търговията. Налице е и недостиг на биолози, фармацевти, лекари, медицински сестри и други медицински специалисти, специалисти в сферата на информационно-комуникационните технологии, компютърни специалисти и инженери. Уебсайтът показва, че разминаването между уменията и нуждите на пазара на труда е най-голямо в Литва, България, Белгия, Унгария и Ирландия, докато в Португалия, Дания и Нидерландия положението е значително по-добро.

Панорама на уменията в ЕС“ ще бъде редовно актуализиран с най-новите данни.

За повече информация ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП ще отбележи 100-годишнината от създаването на Софийската мъжка търговска гимназия
Основаването на гимназията е по инициатива и с финансовата подкрепа на Софийската търговско-индустриална камара Още
Укрепва партньорството на БТПП с Търговската палата на Руската федерация
Нови членове на БТПП
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конкурс „Инвеститор на годината 2012“
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Парламентът прие на второ четене Бюджет 2013 г.
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
НАП въвежда онлайн проверка на единната данъчно-осигурителна сметка
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Започна набирането на проектни предложения по схема “На път”
Предоставя се финансиране за организиран транспорт до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица за период до 12 месеца Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия дава старт на „Панорама на уменията в ЕС“
Целта е преодоляване на несъответствието между търсенето и предлагането на умения Още