Брой 46 (51), 06-03-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

БАГТС – домакин на Международна конференция за пристанищна инфраструктура

Българската асоциация за геотехническо и тунелно строителство (БАГТС) и хотел „Димят" ще бъдат домакини от 20 до 22 юни 2012 г. на Международна конференция за пристанищна инфраструктура, укрепване на свлачища и брегозащита (COASTAL PROJECTS 2012) - Варна.

Покани за участие в COASTAL PROJECTS 2012 са отправени до световноизвестни специалисти от страни с огромен опит в тематичните раздели на конференцията. Ще участват и  представители на водещите компании в бранша.

Много от европейските крайбрежни зони са засегнати от промяната на климата и от човешка дейност (урбанизация, градска, пристанищна, пътна, железопътна инфраструктура), което води до ерозия на бреговете и наводнения. Свлачищните и срутищните процеси са свързани с релефа и неустойчивостта на терените, но могат да бъдат предизвикани и вследствие на обезлесяване и т.н. Някои от тези процеси нямат внезапен характер и е възможно да бъдат регулирани с технически средства.

Използването на превантивни мерки и предотвратяването на бедствия и аварии при управлението на крайбрежни и зони със специфичен географски релеф са основни теми на организираната от БАГТС Международна конференция.

Повече информация  - на http://bagtc.com/bg/Coastal+Projects+2012

НОВИНИ ОТ БТПП
Нова Интернет страницата на БТПП
Страницата има нова модернизирана визия и функционалности Още
Испански фирми и БТПП поставят основата за добро сътрудничество
Поредица от срещи с испански фирми са включени в международната програма на Палатата за тази седмица Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Международен търг в Македония
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАГТС – домакин на Международна конференция за пристанищна инфраструктура
Конференцията ще се проведе от 20 до 22 юни 2012 г. във Варна Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Малките и средните предприятия не са наясно със стандартите
Бизнесът като цяло има положително отношение към стандартите и тяхното прилагане Още