Назад

Сдружение "Клуб 9000" предлага обучения през юли


Сдружение "Клуб 9000" отправя покана за участие в следните обучения:

 Курс Изисквания на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране“ (ISO/IEC 17025:2017) Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на новия ISO 19011:2018

Курсът ще се проведе на 11 - 13 юли 2022г.
За повече информация и записвания: http://club9000.org/bg/Training-Course.php?id=684

Модулен курс БДС EN ISO 9001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на качеството. БДС EN ISO 14001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на околната среда БДС ISO 45001:2018 - Разработване и поддържане на системи за управление на здравето и безопасността при работа Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2018
Курсът ще се проведе на 18 - 21 юли 2022г.
За повече информация и записвания: http://club9000.org/bg/Training-Course.php?id=683