Брой 133 (643), 15-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

БАР настоява за спешно разглеждане от Парламента на внесения законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците


Българската асоциация по рециклиране (БАР) се обръща към всички отговорни институции за предприемане на мерки по спешно разглеждане на внесения законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците от Комисията по околна среда и водите в НС, с цел избягване на хаос за това къде гражданите ще предават металните си отпадъци, както и за запазването на поносимостта по отношение на такса смет за населението.

В позиция на БАР се казва:

„Общините ще вдигнат такса смет за гражданите, поради неизпълнение на задълженията им по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за изграждане в срок до 13.07.2014 г. на общински площадки за безвъзмездно предаване на отпадъци от домакинствата.

В следствие на процедурни пречки, заседанието, насрочено за 10.07.2014 г. на парламентарната Комисията по околна среда и водите се провали. Резултатът от това е, че депутатите не разгледаха законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, съгласно който се предлагаха някои много важни отсрочки на задълженията на общините за изграждане на общинските площадки, както и за задължението на гражданите, които трябва от днес (бел. ред. 13.07.2014) да предават металните си отпадъци на тези общински площадки, които на практика не съществуват и към днешна дата не са изградени.

Разпоредбата на чл. 19, ал. 3, т. 11 ЗУО въвежда задължение за кмета на общината за изграждане на площадки за безвъзмездно предаване на отпадъци от домакинствата, в населените места с население, по-голямо от 10 000 жители.

Срокът за изпълнението на това задължение на кмета е предвиден в § 14, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на ЗУО, и на практика изтича на 13.07.2014 г. В този срок общините е трябвало да осигурят общинските площадки за безвъзмездно предаване на отпадъци от домакинствата.

За неспазване на това задължение от страна на общините, чл. 19, ал. 5 от ЗУО и чл. 20 от Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, предвиждат размерът на отчисленията за всеки тон депониран отпадък, който общините заплащат, да се увеличи с 15 на сто.

В чл. 20 от Наредбата е определен размер на отчисленията за всеки тон депониран отпадък, който поетапно от 2014 г. до 2020 г., се увеличава от 22 лв./тон до 95 лв./тон. На практика до отстраняване на неизпълнението, т.е. до осигуряването на общинските площадки, нормативно предвидените отчисления на общините, ще бъдат увеличени с 15 % за всяка съответна година според разпоредбата на чл. 19, ал. 5 ЗУО.

Съгласно чл. 57 ЗУО разходите за всички дейности по чл. 19 ЗУО (в т.ч. и увеличаването на отчисленията) са за сметка на такса битови отпадъци, което означава, че това неизпълнение автоматично ще доведе и до увеличаване на такса битови отпадъци за гражданите.”

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Рамков договор за сътрудничество сключи БТПП с Българската банка за развитие
Членовете на Палатата ще бъдат включени в Партньорската програма на ББР Още
Български предприемачи ще участват в Европейския парламент на предприятията в Брюксел
Заедно с предприемачи от другите европейски страни ще се срещнат с представители на Европейските институции, ще се включат в процеса на взимане на решения на европейско ниво Още
Изложба "Порив за бъдещето" е открита в БТПП
Включени са картини на студенти от департамент „Изящни изкуства”, Нов български университет Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАР настоява за спешно разглеждане от Парламента на внесения законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците
До 13.07.2014 г. общините е трябвало да осигурят общинските площадки за безвъзмездно предаване на отпадъци от домакинствата Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите
Осигурява въвеждането на принципа „замърсителят плаща” Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Консултации на държавния глава с парламентарните сили и изпълнителната власт за финансовото състояние на страната
България потегля към Европейския банков съюз; БНБ предприе първите стъпки в тази посока Още
НСИ: Дефлация и за юни
Най-много поевтиняват през месеца храните и безалкохолните напитки - с 1.2 на сто Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Младежката безработица в България е следствие от структурни проблеми на пазара на труда
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Хазартът по интернет: Комисията препоръчва принципи за ефективна защита на потребителите
Осигуряване на висока степен на защита на потребителите, играчите и непълнолетните Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство