Брой 56 (816), 23-03-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Камара на строителите в България препоръчва FIDIC като национален стандарт за договори за строителство


Управителният съвет на Камарата на строителите в България препоръчва на своите членове и на публичните възложители като национален стандарт за договаряне на обществените поръчки за строителство и инженеринг общите договорни условия на FIDIC. Това решиха членовете на разширения УС на КСБ, който се проведе в сградата на Камарата в София. В зависимост от различните проекти да се прилагат: „Червена книга” като стандарт за договори за строителство по проект на възложителя (1999); „Жълта книга” за инженеринг (1999); „Зелена книга” за малки проекти (до 1 млн. лв.); „Сребърна книга” за EPC договори („под ключ“); „Златна книга” за концесии за строителство; Стандартен подизпълнителски договор (2011); Стандартен консултантски договор (за строителен надзор) и Стандартен договор за консорциум/джойнт венчър. Възможностите на договорните условия по FIDIC бяха представени от зам.-председателя на УС на КСБ Андрей Цеков.

„Браншовите организации по света работят по типизирани договори. Необходимо е и у нас да въведем подобен модел. Камарата може да разговоря с FIDIC за лиценз за превод на контрактите, както и за тяхното използване. Необходимо е ясно да се формулират правата и задълженията на възложител и изпълнител“, заяви той. „Всеки договор представлява триъгълник със страни цена, срок и предмет, а лицето е качеството. Всяка промяна на една от страните води до изменение в някоя от другите две, а оттам – и в крайния резултат. Тук важен елемент е и рискът“, обясни Цеков и подчерта, че в зависимост от обстоятелствата той се поема от възложителя или от изпълнителя. Ако има неблагоприятни климатични условия, може да бъде удължен срокът на контракта, но строителят няма да получи допълнителни средства.

„Изпълнителят може да претендира за удължаване на срока на контракта, ако се възложат допълнителни дейности или възникнат непредвидими геоложки и хидроложки рискове“, обясни зам.-председателят на УС на Камарата.

При станалите разисквания относно концепциите за типова документация в строителството УС се обедини около становището, че всякакви договорни клаузи, които ограничават или изключват отговорността на възложителя за заплащане на извършени СМР поради неосигурено финансиране, са противозаконни и неморални. Такива клаузи са недействителни по смисъла на чл. 26 от ЗЗД. УС на КСБ ще се противопоставя на подобни практики и при всеки констатиран случай ще сезира съответните контролни и правораздавателни органи.

Източник: Вестник „Строител“

НОВИНИ ОТ БТПП
Най-успешните и иновативни решения за сигурност – на Security Expo 2015
Видеонаблюдение, автоматизация, пожароизвестяване, контрол на достъпа, биометрични данни, управление на риска... Още
Съветът по иновации и развитие на технологиите ще представи проектите „Платформа иновационна борса” и "Център за технологичен трансфер"
Връчване награди на победителите във Втория конкурс за най-успешна иновативна фирма и за най-добър иновативен проект Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата – Враца продължава участието си в проект InnoWork
Сред дейностите в рамките на проекта е и обучение за въвеждане на организационни иновации Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Камара на строителите в България препоръчва FIDIC като национален стандарт за договори за строителство
Браншовите организации по света работят по типизирани договори - необходимо е и у нас да се въведе подобен модел, категорични са от Камарата Още
ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Либерализираме транзитните товарни превози между България и Сърбия от 1 юни 2015 г.
За превози на товари за и от трети страни се запазва разрешителния режим Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Дуалното образование – краткият път от теорията към практиката
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта набира готвачи за Южна Англия
Кандидатите трябва да имат опит минимум 2 години Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
ЕК изпраща изложение на възраженията до Български енергиен холдинг
Във връзка с предполагаема злоупотреба с господстващо положение на пазарите на природен газ в България Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Съобщения за международни събития