Брой 56 (816), 23-03-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Търговско-промишлена палата – Враца продължава участието си в проект InnoWork


Представители на Търговско-промишлена палата - Враца участваха във втората партньорска среща по проект InnoWork, която се проведе   в Университета за приложни науки, гр. Вааса, Финландия.

На базата на първоначални проучвания и задълбочени интервюта сред МСП и доставчици на професионално образование и обучение в 6-те партньорски държави, на срещата бяха докладвани резултатите от проведеното количествено и качествено изследване и беше определена спецификацията на обучението по организационни иновации. Изготвени бяха обучителна програма, обучителни материали и ръководства със задачи и подтеми.

Партньорите по проект InnoWork работят за създаването на иновативна, приятелски настроена среда за микро, малки и средни предприятия в ЕС и да повишат тяхната бизнес приспособимост, осигурявайки необходимото за целта обучение за внедряването на организационни иновации.

Иновацията на работното пространство се приема за подобряваща мотивацията на персонала и работните условия, като по този начин се подобрява също продуктивността на труда, общото организационно представяне, способността за иновации, реактивността към пазарни промени и с това конкурентоспособността на бизнеса.

Втората партньорска среща приключи с преглед на отчета за напредъка и проведените дейности за разпространение и определяне на следващите стъпки при изпълнението на проекта.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Най-успешните и иновативни решения за сигурност – на Security Expo 2015
Видеонаблюдение, автоматизация, пожароизвестяване, контрол на достъпа, биометрични данни, управление на риска... Още
Съветът по иновации и развитие на технологиите ще представи проектите „Платформа иновационна борса” и "Център за технологичен трансфер"
Връчване награди на победителите във Втория конкурс за най-успешна иновативна фирма и за най-добър иновативен проект Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата – Враца продължава участието си в проект InnoWork
Сред дейностите в рамките на проекта е и обучение за въвеждане на организационни иновации Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Камара на строителите в България препоръчва FIDIC като национален стандарт за договори за строителство
Браншовите организации по света работят по типизирани договори - необходимо е и у нас да се въведе подобен модел, категорични са от Камарата Още
ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Либерализираме транзитните товарни превози между България и Сърбия от 1 юни 2015 г.
За превози на товари за и от трети страни се запазва разрешителния режим Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Дуалното образование – краткият път от теорията към практиката
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта набира готвачи за Южна Англия
Кандидатите трябва да имат опит минимум 2 години Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
ЕК изпраща изложение на възраженията до Български енергиен холдинг
Във връзка с предполагаема злоупотреба с господстващо положение на пазарите на природен газ в България Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Съобщения за международни събития