Брой 125 (2380), 05-07-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

31 бенефициенти по ПРСР 2014 - 2020 получиха 14,6 млн. лева за периода 28 юни - 2 юли


В периода от 28 юни до 2 юли ДФ „Земеделие“ преведе близо 14, 6 млн. лв. (14 588 790,44 лв.) по ПРСР 2014-2020г. Подпомагане получиха 31 бенефициенти. Извършените плащания са:

-      по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са изплатени  1 479 443,67 лв.  по 4 проекта;

-      по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ са изплатени 3 780 263,50 лв.по 4 проекта;

-      по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са изплатени 7 241 990,63 лв. по 7 проекта;

-      по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ са изплатени 971 442,34 лв. по един проект;

-      по подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ са изплатени 30 826,12 лв. по един проект;

-      по подмярка 9 „Учредяване на групи организации“ са изплатени 113 231,87 лв. по един проект;

-      по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 337 786,24 лв. по 4 проекта;

-      по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 633 806,07 лв. по 6 проекта;

Министерството на земеделието припомня, че миналата седмица ДФЗ разплати 10,3 млн. на 29 бенефициенти по ПРСР 2014-2020г. Така общо за последните 14 дни финансова подкрепа, в размер на близо 25 млн. лв., получиха 60 кандидати по програмата.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Meждународна конференция "Нови възможности за българския бизнес след излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз"
Преглед на новите правила и процедури след Брекзит в двустранните търговско-икономически отношения Още
Предстоящо обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд
Обучението ще бъде с теоретико-практическа насоченост Още
БГ Баркод: крафт бира
„София Електрик Брюинг“ ООД с най-много въведени продукти за седмицата 21-25 юли в електронния каталог БГ Баркод Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Обявени са условията за участие във Фестивала на виното и културното наследство Августиада 2021г.
Покана от Търговско-промишлена палата - Стара Загора, 24 - 26 септември в Стара Загора Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Обучение по "Въвеждане и вътрешни одитори на НАССР система. Етикетиране и енергийна стойност на храните"
14 - 16 юли 2021г., гр. София Още
ТУРИЗЪМ
Министерство на туризма стартира национална кампания съвместно с българските общини „Преоткрий България“
Промотиране на най-привлекателните и атрактивни туристически обекти Още
БИЗНЕС СРЕДА
Министерството на финансите публикува списък на изплатените средства по браншове по мярката 60/40
Най-много са компенсациите в сектор „Преработваща промишленост“ Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта насърчава трудовата мобилност на започващи работа
Същевременно отговаря на нарасналото търсене на квалифицирана работна сила от страна на бизнеса Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с Холандия
В сила от 31 юли 2021 г. Още
ОБРАЗОВАНИЕ И ПАЗАР НА ТРУДА
Картата на висшето образование ще се актуализира всяка година
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Аспекти на търговията с фармацевтични продукти в Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам
СТИВ - Хошимин Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
31 бенефициенти по ПРСР 2014 - 2020 получиха 14,6 млн. лева за периода 28 юни - 2 юли
Общо за последните 14 дни финансовата подкрепа е в размер на близо 25 млн. лв. Още