Брой 125 (2380), 05-07-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Аспекти на търговията с фармацевтични продукти в Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам


Фармацевтичните продукти представляват важен дял от европейския износ за Виетнам, като достигнаха, според Евростат, до 9,3% през 2020 година.

 Със Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам се осигурява по-лесен достъп на европейски лекарства до виетнамския пазар. Разпоредби, свързани с фармацевтичните продукти, са разгледани в различни глави на търговското споразумение.

Приблизително половината от износа на фармацевтични продукти от Европейския съюз за Виетнам са без мито след влизането в сила на споразумението, а останалите - след седем години.

Според споразумението, Виетнам ще позволява на европейски компании за фармацевтични продукти да инвестират във фирми с цел внос на фармацевтични продукти, които са надлежно упълномощени за продажба на виетнамския пазар.

На такива фирми с чуждестранни инвестиции, се разрешава да:

             • Продават фармацевтични продукти, внесени от тях, на дистрибутори или търговци на едро във Виетнам;

             • Изграждат собствени складове;

             • Предоставят информация за техния продукт на практикуващи лекари и на здравни заведения;

             • Правят клинични проучвания и тестове.

Според споразумението, Виетнам ще обявява обществени поръчки за всички фармацевтични стоки, които ще се закупуват от министерството на здравеопазването, здравните отдели на градовете Ханой  и Хошимин и 34-те болници, които са на пряко подчинение на Министерството на здравеопазването.

 В случай, че, в бъдеще, Виетнам създаде централизиран механизъм за обществени поръчки за фармацевтични продукти, в споразумението е договорено, че този механизъм, също, ще бъде предмет на ангажимент за обществени поръчки от страна на виетнамското правителство.

Според Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам, делът на местните доставчици/производители на фармацевтични продукти ще намалява в продължение на 15 години до краен дял от 50%. Останалата част ще бъде отворена за всички доставчици с равни права за достъп до пазара

В изпълнение на задълженията си по споразумението с Европейския съюз, Виетнам ще направи важни подобрения по отношение на правата върху интелектуалната собственост. Това ще направи Виетнам по-привлекателен за производители на фармацевтични продукти и, по този начин, ще се даде възможност за по-широк достъп до качествени лекарства за населението в страната.

Виетнам ще предостави регулаторни норми за защита на фармацевтичните продукти за срок от пет години. Така, Виетнам ще разреши на фирмите да използват най-малко пет години резултатите от направените тестове, съпровождащи заявленията за одобрение на даден фармацевтичен продукт.

Виетнам, също така, ще предостави удължаване на срока за издаване на патент на фармацевтичните продукти до не повече от две години.

Виетнам ще прекрати досегашните клинични изпитвания с изисквания за етническа принадлежност, които не са в съответствие с международните стандарти и, по-специално, тези на Международната конференция на хармонизиране на техническите изисквания при регистрация на фармацевтични продукти за хора.

В Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам са включени разпоредби, които осигуряват използването на международни стандарти, практики и препоръки за фармацевтични продукти или медицински уреди, като се използват разработените от различни международни организации норми за определяне на стандарти, като например, Световнаta здравна организация, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие,  Международния форум на регулаторите на медицински изделия и други. Признаването на тези специализирани органи като еталон за определяне на стандарти е от съществено значение за регулаторното сътрудничество между Европейския съюз и Виетнам.

Виетнам ще опрости и изискванията за издаване на разрешение за продажба на фармацевтични продукти на вътрешния пазар.

 

Изготвил:
Олег Маринов
Ръководител на СТИВ - Хошимин

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Meждународна конференция "Нови възможности за българския бизнес след излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз"
Преглед на новите правила и процедури след Брекзит в двустранните търговско-икономически отношения Още
Предстоящо обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд
Обучението ще бъде с теоретико-практическа насоченост Още
БГ Баркод: крафт бира
„София Електрик Брюинг“ ООД с най-много въведени продукти за седмицата 21-25 юли в електронния каталог БГ Баркод Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Обявени са условията за участие във Фестивала на виното и културното наследство Августиада 2021г.
Покана от Търговско-промишлена палата - Стара Загора, 24 - 26 септември в Стара Загора Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Обучение по "Въвеждане и вътрешни одитори на НАССР система. Етикетиране и енергийна стойност на храните"
14 - 16 юли 2021г., гр. София Още
ТУРИЗЪМ
Министерство на туризма стартира национална кампания съвместно с българските общини „Преоткрий България“
Промотиране на най-привлекателните и атрактивни туристически обекти Още
БИЗНЕС СРЕДА
Министерството на финансите публикува списък на изплатените средства по браншове по мярката 60/40
Най-много са компенсациите в сектор „Преработваща промишленост“ Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта насърчава трудовата мобилност на започващи работа
Същевременно отговаря на нарасналото търсене на квалифицирана работна сила от страна на бизнеса Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с Холандия
В сила от 31 юли 2021 г. Още
ОБРАЗОВАНИЕ И ПАЗАР НА ТРУДА
Картата на висшето образование ще се актуализира всяка година
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Аспекти на търговията с фармацевтични продукти в Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам
СТИВ - Хошимин Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
31 бенефициенти по ПРСР 2014 - 2020 получиха 14,6 млн. лева за периода 28 юни - 2 юли
Общо за последните 14 дни финансовата подкрепа е в размер на близо 25 млн. лв. Още