Назад

Новоназначеният ръководител на СТИВ в Ербил посети БТППСтанислав Ноков, новоназначен ръководител на СТИВ, служба по търговско-икономическите въпроси в гр. Ербил, Ирак, посети БТПП и разговаря с председателя Цветан Симеонов.

По време на разговора бяха дискутирани бъдещи съвместни инициативи, организирани от екипа на БТПП и СТИВ в Ирак в полза на бизнеса от двете страни. Договорено бе организиране на евентуално бъдещо представяне на иракски стоки в София.

Председателят запозна госта с дейността и ползването на доброволния търговски регистър към БТПП и работата на Арбитражния съд към БТПП. Предадени бяха и информационни материали за икономическата ситуация в България, изготвени от БТПП.     

По информация на Министерство на икономиката и индустрията стокообменът ни с Ирак за 2021г. възлиза на 173.3 млн. щ.д .(бележи ръст от 320% спрямо 2020 г.), от които износ  51.3 млн. щ.д. (ръст от 24% спрямо 2020 г.) , а вносът бележи изключителен ръст и достига до 122 мил. щ.д. или ръст от 580 % спрямо 2020 г.

Износът ни за Ирак през периода основно се състои от: птичи яйца; медикаменти; хранителни продукти; тестени изделия; листа, фолиа, ленти, плочи и др. от пластмаса; вати и текстилни материали; козметика; табла, конзоли, пултове; медицински, хирургически инструменти, рентгенови апарати, диагностична техника и др.

Вносът се състои от електрически акумулатори, включително техните  сепаратори, дори с  квадратна  или   правоъгълна  форма;  нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти, трактори (с изключение на карите-влекачи от   N 8709)

За сравнение стокообменът ни с Ирак за 2020 г. възлиза на 41.12 млн. щ.д., от които износ 41.1 млн. щ.д., вносът 0.021 млн. щ.д.,  като бележи спад от 52,3 % спрямо същия период на 2019 г.