Назад

Информация от Търговския регистър при БТПП


КОМПАНИИ
 
По: От дата: 04.07.2022, До дата: 08.07.2022, Статус на субект: Активен, Регистрация в АВ: В АВ
Брой: 3 от 44345
 
1. Номер в БТПП: 0000206784
МАЕСТРО НИТИНГ БЪЛГАРИЯ (MAESTRO KNITTING BULGARIA)
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Сфера на дейност: търговия
Дейности за бизнес контакти:
46.446.42 - Търговия на едро с облекло и обувки - търговия с плетени изделия
 
2. Номер в БТПП: 0000206809
МИНТ СХ (MINT SH)
Акционерно дружество
Сфера на дейност: услуги
Дейности за бизнес контакти:
62.062.09 - Други дейности в областта на информационните технологии - интериорен дизайн
 
3. Номер в БТПП: 0000206811
Сим Агро Нова (Sim Agro Nova)
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Сфера на дейност: производство, услуги, търговия
Дейности за бизнес контакти:
01.101.11 - Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена - земеделски производител и търговия със земеделска продукция, селскостопанска дейност
01.101.11 - Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена - отглеждане на зърнени растения без ориз и бобови, маслодайни семена
 
ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА
 
По: От дата: 04.07.2022, До дата: 08.07.2022, Статус на субект: Активен
Брой: 19 от 10745
 
1. АРТАНТИКС (ARTANTICS)
Номер в БТПП: 0000206814
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Обединено Кралство
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги
Области за делови контакти на представителството:
културно изследователска дейност
 
2. ГАММА (GAMMA)
Номер в БТПП: 0000206782
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Руска Федерация
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: търговия
Области за делови контакти на представителството:
търговия с лекарства и лекарствени и санитарни продукти
 
3. ДРУЖЕСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ И ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО ДО-НА ВНОС-ИЗНОС ЩИП (DRUJESTVO ZA PROIZVODSTVO, TARGOVIA, USLUGI I FINANSOVO POSREDNICHESTVO DO-NA SCHTIP)
Номер в БТПП: 0000206798
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Република Северна Македония
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: производство
Области за делови контакти на представителството:
производство на връхни облекла
 
4. ЕВРОДАТАЦЕНТЪР (EURODATACENTER)
Номер в БТПП: 0000206825
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Руска Федерация
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги
Области за делови контакти на представителството:
компютърни технологии
 
5. ИВИСКОМ (IVISCOM)
Номер в БТПП: 0000206760
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Казахстан
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги
Области за делови контакти на представителството:
електромонтажни работи в строителство
 
6. ИНТЕР ХОУП (INTER HOPE)
Номер в БТПП: 0000206777
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Киргизстан
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги, търговия
Области за делови контакти на представителството:
сделки с недвижими имоти
строителство и търговия със строителни материали
туристически услуги
 
7. КОМПЛЕКСНИ АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ (KAS)
Номер в БТПП: 0000206818
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Руска Федерация
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги
Области за делови контакти на представителството:
туроператорска и туристическа дейност
 
8. МУЙО ПРОМЕТ (MUIO PROMET)
Номер в БТПП: 0000206841
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Република Северна Македония
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: производство, търговия
Области за делови контакти на представителството:
добив с дървен материал; обработка на дървен материал; търговия с дървен материал и изделия от него
 
9. ООО ВК ТЕХНО (LTD VK TECHNO)
Номер в БТПП: 0000206773
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Руска Федерация
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги
Области за делови контакти на представителството:
други строителни специализирани дейности, невключени в други групи
разглобяване и събаряне на сгради
 
10. ПСБ ТЕХНОЛОГИИ (PCB TEHNOLOGIES)
Номер в БТПП: 0000206832
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Руска Федерация
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: производство, търговия
Области за делови контакти на представителството:
производство и продажба на печатни платки
 
11. РАЙДИ (RAIDY)
Номер в БТПП: 0000206803
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Руска Федерация
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: търговия
Области за делови контакти на представителството:
разработка на компютърно програмно оборудване
търговия по пощата или по информационно-комуникационни мрежа Интернет
 
12. РГС-ГРУПП (RGS-GRUPP)
Номер в БТПП: 0000206758
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Руска Федерация
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: производство, услуги, търговия
Области за делови контакти на представителството:
строителство на жилищни и нежилищни сгради
 
13. РЕГИОН СНАБ ООО (REGION SNAB OOO)
Номер в БТПП: 0000206796
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Руска Федерация
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: търговия
Области за делови контакти на представителството:
търговия на едро с други нехранителни стоки
търговия на едро с машини, апаратура и оборудване
търговия на едро със строителни материали
 
14. РЮКЗАК (RUKZAK)
Номер в БТПП: 0000206775
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Казахстан
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги
Области за делови контакти на представителството:
обучение и образование
 
15. СИВИДЖИ АУДИО (CVG AUDIO)
Номер в БТПП: 0000206768
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Руска Федерация
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: търговия
Области за делови контакти на представителството:
търговия на едро на стоки
производство на мебели
 
16. ТРОЙКА АСТАНА (TROYKA ASTANA)
Номер в БТПП: 0000206828
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Казахстан
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: търговия
Области за делови контакти на представителството:
търговия с хранителни стоки и консумативи за хотели и ресторанти
 
17. УЙГУН ЙОЛ БИЛГИ ТЕКНОЛОЖИЛЕРИ ТУРИЗЪМ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ (UYGUN YOL BILGI TEKNOLOJILERI TURIZM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI)
Номер в БТПП: 0000206788
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Турция
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги, търговия
Области за делови контакти на представителството:
търговия с компютри и компютърни компоненти
компютърни консултации, проектиране на компютърни системи
 
18. ЮГОРИЯ (YUGORIYA)
Номер в БТПП: 0000206821
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Руска Федерация
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги
Области за делови контакти на представителството:
сухопътен превоз на пътници и товари, отдаване под наем на товарни и пътнически автомобили
 
19. ЮНИФОРМ МЕТАЛ МОБИЛЯ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ (UNIFORM METAL MOBILYA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI)
Номер в БТПП: 0000206761
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Турция
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: производство, търговия
Области за делови контакти на представителството:
производство и търговия с метални изделия за строителството, врати