Назад

ЕС дава над 110 милиона евро за модернизация на железопътен коридор в Западна България


Европейската комисия одобри инвестиция за над 110 милиона евро от Кохезионния фонд за първата фаза на проект за модернизиране на железопътен коридор в Западна България, част от по-голяма транспортна мрежа TEN-T между София и сръбската граница.

Модернизацията засяга участък с дължина 33,34 км между Волуяк и Драгоман. Отсечката от железопътната линия свързва Западна България със Сърбия и е част от транспортния коридор, свързващ Турция със Западна и Централна Европа.

Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра заяви: „Тази нова инвестиция носи добавена стойност на политиката на сближаване на местно равнище: осигурява свързаност на граничните региони и устойчиви транспортни инфраструктури в услуга на гражданите на България като част от по-широката европейска мрежа. Тези инвестиции са важни за икономическата дейност в региона и насърчават социалното и териториалното сближаване. Проектът носи ползи и за околната среда, като насърчава прехвърлянето на товарните потоци от автомобилния към железопътния транспорт и ще доведе до по-малко шум и замърсяване на въздуха, като по този начин ще се подобри качеството на живота на жителите.“

В първата фаза на проекта съществуващата единична железопътна линия ще бъде модернизирана и ще бъде изградена втора електрифицирана железопътна линия. Системата за надзорен контрол и придобиване на данни, която осигурява наблюдението и контрола на железопътното движение по линията, също ще бъде модернизирана. Модернизирането ще допринесе за оперативната съвместимост, особено по трансграничните участъци, което ще бъде от полза както за гражданите, така и за предприятията в региона. Този проект е в съответствие с Европейския зелен пакт за насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет в ключови мрежови инфраструктури.

Повече информация за инвестициите, финансирани от ЕС в България, можете да намерите на Платформата ни за свободно достъпни данни.