Назад

Министерство на туризма и бизнесът популяризират ваучерите за туристически услуги


След проведената в Министерство на туризма  работна среща с представители на туристическите организации и на Асоциацията на операторите на ваучери за храна и във връзка с §18 от Предходните и заключителните разпоредби на приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г., обнародван в ДВ брой 52/05.07.2022г., се урежда правото на притежателите на ваучери за храна да бъдат използвани и  за заплащане на туристически услуги съгласно Закона за туризма за цялата 2022г..

„През следващите седмици ще започнем кампания за възможността ваучерите за храна да се използват и за туристически услуги сред потребителите и работодателите. 1,2 млрд. лв. се отделят за ваучери и една четвърт от тях, ако могат да бъдат използвани от хората за туристически услуги, то това ще бъде сериозна помощ за бранша“, обяви министър Проданов.

„Нека сме активни в промоцията на ваучерите, защото е добра възможност за стимулиране на вътрешния туризъм. Стремежът ни е да покажем, че има полза от ваучерите за българските туристи и бизнеса", допълни министър Проданов

Новата възможност за използването на ваучерите за храна се приема с голям интерес от страна на хотелиери, ресторантьори и доставчици на туристически услуги.

Чрез ваучерите за храна вече може да се заплащат услуги съгласно Закона за туризма - настаняване, хранене и транспорт, здравни, спа и уелнес услуги, както и услуги, свързани с пътувания, развлечения, спорт и отдих, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, конгресни и делови прояви и други услуги, предлагани и потребявани от туристите по време на тяхното пътуване и престой.

Всички доставчици на туристически услуги, регистрирани за упражняване на търговска дейност на територията на Република България и регистрирани по Закона за ДДС, могат да  сключат договор за обслужване с оператор на ваучери за храна.

Заинтересованите фирми и организации могат да се запознаят по-подробно с приложените материали: