Назад

ТПП-Габрово взе участие в международна конференция в Тракия икономическа зона
Кадрите като основен капитал за развитието на успешна икономика бе основната тема на Международната конференция „Предизвикателства пред индустрията във връзка с недостига на умения на кадрите“, която се проведе в Trakia Event Center в Тракия икономическа зона.

Форумът беше организиран по  проект „Общност за повишаване на квалификацията на инженерно-техническия персонал чрез активно учене“ (allCUTE), финансиран по програма ЕРАЗЪМ+. В проекта си партнират 4 университета, предлагащи инженерно обучение (Технически университет – Габрово, Hellenic International University, Politechnika Gdanska, University of Nis), 4 търговско-промишлени палати от Габрово, Кавала, Гданск и Ниш, и Клъстер „Тракия икономическа зона“.

В рамките на проекта бяха разработени  кратки курсове за допълнителна квалификация (в рамките на 6-7 дни обучение) на заетите във фирмите техници и инженери от сектори „Машиностроене“ и „Мехатроника“. Учебният план се състои от 14 курса - 6 за инженери и 8 за техници и се базира на резултатите от проучване, проведено сред 161 фирми в 4-те страни.

В работата на конференцията взеха участие и зам. министърът на образованието и науката Мариета Георгиева, Желез Енев от Министерството на икономиката, зам. кметът на Пловдив Стефан Стоянов, представители на фирми и местната власт в Пловдив, както и партньорите по проекта от България, Гърция, Полша, Сърбия.

Цветелина Петрова, преподавател в ТУ-Габрово, който е координатор на проекта, обясни как се работи с онлайн платформата www.allcute.eu, на която са качени курсовете. Тя изтъкна, че създадените образователни ресурси са въз основа на транснационално сътрудничество и обединяват знанията и уменията в секторите „Машиностроене“ и „Мехатроника“ на 4 държави.

Габровската търговско-промишлена палата като  партньор по проекта представи резултатите от направените проучвания за Габровска област и от проведените пилотни обучения за инженери и техници в областта.