Назад

МС предлага актуализация на бюджета за посрещане на нова ковид вълна и премахване линията на бедността


Актуализацията на бюджета за 2021 г. е направена на база на очакваните повече приходи за тази година и за да може Народното събрание да определи как те да бъдат похарчени – не „на тъмно“ или с ин хаус възлагане, а в полза на хората“. Това заяви министърът на финансите Асен Василев по време на Третия Обществен съвет, посветен на проекта за актуализация на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Проектът за актуализация на Закона за държавния бюджет за 2021 г. е изготвен от Министерството на финансите. Той беше обсъден с икономисти, представители на работодателските и синдикалните организации и неправителстевния сектор на Третия обществен съвет, който е в продължение на инициативата Обществени съвети към министъра на финансите, които целят да осигурят максимална прозрачност на публичния дебат за разходването на бюджетните средства.

Министър Василев съобщи, че заради подобрената икономическа среда и заради по-добрата събираемост от НАП и Агенция „Митници“ очакваме приходи с около 2 млрд. лева над предвиденото. По думите му, на база на тези приходи в повече, Министерството на финансите предлага да се увеличат разходите с 1,8 млрд. лева, които да се използват за осигуряване на социалните плащания, за актуализация на пенсиите, за пълно осигуряване на здравната система при евентуална тежка ковид-криза и за подкрепа на бизнеса в условията на такава криза.  

От разходите в актуализирания бюджетен план 575 млн. лева са предвидени за допълнителни социални разходи. Предвидено е повишаване на коефициента за стаж от 1,2 на 1,35, минималната пенсия да се увеличи от 300 на 340 лв, а максималната – от 1440 на 1500 лв., а социалната – от 158 на 170 лв. „Новото е, че се въвежда надбавка за пенсионерите, които са с доходи под линията на бедност. Ефектът от това е, че към момента 43 % или около 907 хил. пенсионери са под линията на бедност, а с приемането на актуализацията този процент пада на нула. Това се случва за първи път, поне през последните 30 г.“, обобщи министър Василев. Надбавката ще се плаща по критерии, които ще се определят от МТСП на пенсионери, които нямат други източници на доходи.

430 млн. лева са заложените разходи за подкрепа на бизнеса в случай на затваряне заради нова вълна от пандемията. 335 млн. лева са предвидените допълнителни разходи за здравеопазване, 231 млн. лева са за други разходи. Заложени са също 133 млн. за двата тура на президентските, както и вноската за ЕС – 103 млн. допълнително, заради преизчисляването, свързано с Брекзит. Дофинансирани са и всичките програми, свързани с ковид-кризата.

„Около 1,6 млрд. лева от допълнителните приходи идват от подобрена събираемост от приходните администрации и по-добрата икономическа активност, 424 млн. лева са от това че авансът по Плана за възстановяване се вдига от 10 на 13 %“, каза още Василев и обобщи, че това е много голям успех за НАП и Агенция „Митници“, защото спрямо плана има увеличение с 4,4 % повече на приходите, но спрямо миналата година ръстът на приходите е 12 %. 

„Тази година растежът на БВП е леко подобрен, спрямо последните прогнози за страната, коефициентът на безработица е заложен такъв, какъвто е, а инфлацията е 2 %, според индикациите за нея до края на годината. На базата на тази макрорамка на е актуализиран бюджета за 2021 г.“, обясни министърът. Според изчислениято ще има леко намаляване на заложения дефицит. „Въпреки че увеличаваме разходите, приходите растат по-бързо, така че дефицитът намалява с 0,3 %“, обясни финансовият министър. Според него не се налага поемането на допълнителен дълг през годината, като ще се поеме дългът, заложен в бюджета за 2021 г. – даже малко по-малко.

Третият Обществен съвет по темата за актуализацията на бюджета беше излъчван на живо в YouTube, както и на Facebook страницата Обществени съвети към министъра на финансите.