Назад

Информация от Търговския регистър при БТПП


КОМПАНИИ
 
По: От дата: 12.07.2021, До дата: 16.07.2021
Брой: 3 от 44068
 
1. Номер в БТПП: 0000203434
БРАТЯ ЧИЧЕКЛИЕВИ (CHICHEKLIEV BROS)
Дружество с ограничена отговорност
Сфера на дейност: производство
Дейности за бизнес контакти:
28.228.25 - Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване - производство на промишлено, хладилно и вентилационно оборудване
 
2. Номер в БТПП: 0000203418
ИНГИЛИЗ БРАНД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ (INGILIZ BRAND INTERNATIONAL)
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Сфера на дейност: търговия
Дейности за бизнес контакти:
47.747.72 - Търговия на дребно с обувки и кожени изделия
 
3. Номер в БТПП: 0000203399
СИМАРГАЛ 3 (SIMARGAL 3)
Дружество с ограничена отговорност
Сфера на дейност: производство, търговия
Дейности за бизнес контакти:
01.201.28 - Отглеждане на подправки, етеричномаслени и лечебни растения - отглеждане на етеричномаслени култури
20.520.53 - Производство на етерични масла - производство на етерични масла
 
ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА
 
По: От дата: 12.07.2021, До дата: 16.07.2021
Брой: 17 от 10116
 
 
1. АВТОДЕТАЛЬ (AVTODETAL)
Номер в БТПП: 0000203423
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Руска Федерация
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: търговия
Области за делови контакти на представителството:
търговия с авточасти
 
2. АЛЕКСАНДРИЯ-ДИАМАНД (ALEKSANDRIJA-DIAMAND)
Номер в БТПП: 0000203446
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Чешка република
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги
Области за делови контакти на представителството:
отдаване под наем на недвижими имоти, апартаменти и нежилищни помещения
 
3. АФТАБ АЗМУУН САНАТ КО ООД (AFTAB AZMOON SANATT CO LTD)
Номер в БТПП: 0000203428
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Ислямска република Иран
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: търговия
Области за делови контакти на представителството:
търговия, обработка и влагане в строителни дейности на камъни и облицовки от гранит и мрамор
 
4. БОТЯН ЯПЪ МОБИЛЯ МЕДИКАЛ ГЪДА ТАРЪМ КОЗМЕТИК ИТХАЛЯТ ИХРАДЖАТ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ (BOTYAN YAPI MOBILYA MEDIKAL GIDA TARIM KOZMETIK ITHALAT IHRACAT TICARET LIMITED SIRKETI)
Номер в БТПП: 0000203433
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Турция
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: търговия
Области за делови контакти на представителството:
търговия с дрогерийни стоки, козметика и продукти за лична грижа
 
5. Геми Маркет Тиджарет Лимитед Ширкети (Gemi Market Ticaret Limited Sirketi)
Номер в БТПП: 0000203408
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Турция
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги
Области за делови контакти на представителството:
проучване на пазара на недвижими имоти и строителството
 
6. ГРИЖА ЗА КОЛА (TBLISI CAR CARE LLC)
Номер в БТПП: 0000203390
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Грузия
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги
 
7. Дружество за проектиране, инженеринг и производство ДНД ТЕРМОГАС ООД НОВИ САД (Drujestvo za proektirane, injenering i proizvodstvo DND TERMOGAS OOD NOVI SAD)
Номер в БТПП: 0000203449
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Сърбия
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги
Области за делови контакти на представителството:
довършителни строителни работи
 
8. Дружество за производство, услуги и търговия БУЧЕН КОЗЯК ООД Куманово (Drustvo za proizvodstvo, uslugi i trgvovia BUCEN KOZJAK DOO Kumanovo)
Номер в БТПП: 0000203379
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Република Северна Македония
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
 
9. ЙОНДЖА ЯЗЪЛЪМ ВЕ БИЛИШИМ ТЕКНОЛОЖИЛЕРИ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ (JONCA YAZILIM VE BILISIM TEKNOLOJILERI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI)
Номер в БТПП: 0000203412
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Турция
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги
Области за делови контакти на представителството:
проучване на пазара на недвижими имоти
проучване на пазара на строителни материали
проучване на пазара на строителни машини
 
10. КАЛЕНДЕР ИЧ ВЕ ДЪШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ (KALENDER IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI)
Номер в БТПП: 0000203417
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Турция
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: търговия
Области за делови контакти на представителството:
търговия с термоустойчиво стъкло за кухни и строителството; търговия със строителни материали
 
11. МЕЧТИ, ИМОТИ И СТРОИТЕЛСТВО ООД (DREAM LAND REAL ESTATE AND CONSTRUCTION LLC)
Номер в БТПП: 0000203392
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Грузия
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги, търговия
 
12. ПРОГРАМАТИК (PROGRAMATIC)
Номер в БТПП: 0000203415
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Украйна
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги
Области за делови контакти на представителството:
компютърно програмиране; консултации по информатизация; ремонт на компютри и периферни устройства
 
13. ПУСКСТРОЙ (PUSKSTROY)
Номер в БТПП: 0000203374
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Руска Федерация
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги
Области за делови контакти на представителството:
управление и поддръжка на недвижими имоти на чужденци
 
14. Си Джи Инспекшън (C G Inspection)
Номер в БТПП: 0000203381
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Украйна
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги, търговия
Области за делови контакти на представителството:
търговия с аграрни продукти
транспортно-логистични услуги; спедиторски услуги
 
15. СПЕЙСУАЙС (SPACEWISE)
Номер в БТПП: 0000203440
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Ливан
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: търговия
Области за делови контакти на представителството:
търговия с декорация и оборудване за декорации и дървени изделия
 
16. ТЕХНАГЛЯДГРУП-2009 (TECHNAGLYADGROUP-2009)
Номер в БТПП: 0000203426
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Украйна
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги, търговия
Области за делови контакти на представителството:
търговия с широк спектър стоки
консултации и инженеринг
 
17. ФИДАР АСА ВИРА КО. (FIDAR ASA VIRA CO.)
Номер в БТПП: 0000203453
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Ислямска република Иран
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги
Области за делови контакти на представителството:
покупка, продажба, износ и внос на всякакви разрешени стоки