Назад

Новоназначеният посланик на Кралство Саудитска Арабия в София посети БТППНовоназначеният посланик на Кралство Саудитска Арабия Н. Пр. Халид Факих в София се срещна и разговаря с председателя на БТПП Цветан Симеонов.

По време на разговора бе дискутирано актуалното състояние на търговско-икономическите отношения между България и Кралство Саудитска Арабия и активизирането на дейността за подпомагане на двустранните бизнес отношения.

Бе изтъкнато  доброто партньорство със Съвета на Саудитските палати  на  база подписания Меморандум за сътрудничество от 2011г. Деловите контакти в секторите: информационни технологии, възобновяеми енергийни източници, селско стопанство, строителство, хранително-вкусова промишленост, туризъм и др. са с голям потенциал за развитие и активизиране. Български фирми участват на най-голямото изложение за храна и земеделски продукти в Саудитска Арабия - Saudi Agro-food.

Председателят на БТПП запозна госта със системата на доброволно членство в БТПП, както и с услугите, предоставяни от Палатата в подкрепа на бизнеса.

Дискутирани бяха приоритетите пред България във връзка с предстоящото членство на страната в Шенгенското пространство и Еврозоната, с което се предвижда страната ни да стане още по–сигурен и надежден партньор пред международните организации, компаниии и инвеститори.

Посланик Факих информира за водените разговори между двете страни във връзка с намеренията за откриване на директна авиолиния между Кралството и България в близко бъдеще, което ще допринесе за подобряване на двустранните търговско-икономически и инвестиционни връзки.

В контекста на концепцията „Визия 2030“ за развитие и модернизация на Саудитска Арабия се очакват възможности български компании да допринесат за осъществяване на тази визия.

Според предварителните данни на Министерството на икономиката за първото шестмесечие на 2021 г., износът от България достига 147.2 млн. щ. д., което е значителен ръст от над 154% в сравнение със същия период на предходната година. Вносът от Саудитска Арабия е на стойност 43.7 млн. щ. д., като и тук се бележи ръст от над 57% в сравнение с периода за 2020 г. Стокообменът между двете държави е на стойност 191.0 млн. щ. д., като и тук статистиката отчита ръст от около 123% в сравнение със същия период за миналата година.

При желание за бъдещо сътрудничество със Саудитска Арабия заинтересованите компании биха могли да заявят своя предварителен интерес и да потърсят съдействие от Дирекция “Международно сътрудничество и международни организации” при БТПП на тел. 02/8117421 и имейл: irelations@bcci.bg.