Назад

Синхронизираме информация за продукти по целия свят с EComGrid



Българска търговско-промишлена палата информира, че в България работи платформа за продуктово съдържание ЕComGrid, сертифицирана по стандарта GS1 GDSN (Глобална мрежа за синхронизация на данни). Тя дава възможност на българските фирми да съхраняват, споделят и синхронизират данни за продуктите си с по-малко допълнителни усилия и разходи. Услугата „Синхронизация на продуктови данни“ като част от Глобалната мрежа за синхронизация на данни се предлага от GS1 България и е базирана на технологичното решение на немската компания atrify, с която Сдружението има подписан договор .

GDSN (Global Data Synchronization Network) е най-голямата мрежа от сертифицирани data pool-ове за ефективно споделяне на продуктови данни, както на местно ниво, така и в целия свят, в т.ч. необходими данни за поръчване, при складиране и логистика, и за управление на продажбите. Само за периода от последните 3 месеца е отчетен 1% увеличение на ползвателите на платформата и техният брой е достигнал 67 071. Броят на регистрираните GTIN/баркодове в началото на юли 2022г. възлиза на 38 520 466 продукта. Мрежата обхваща 44 data pool-а, от които 20 са в Европа. В Китай решението е допълнително обвързано с митническото деклариране и освобождаване на стоки при внос и износ, а в САЩ е задължително при внос. В GDSN висококачествено продуктово съдържание се въвежда, поддържа, споделя и актуализира автоматично, и е гарантирано, че търговските партньори имат бърз достъп до най-актуалната и пълна информация за продуктите, предмет на техния търговски интерес и бизнес отношения.

EComGrid/Atrify има за цел да помогне на бизнеса в България да посрещне все по-сложните изисквания към продуктовите данни от страна на потребители, търговски партньори и регулаторни органи в условията на увеличаващата се дигитализация. Таксите за включване към data pool-а в България са съобразени с разликите в икономиките. Използването на услугата води до освобождаване на капацитет за фирмите и се повишаване на качеството и точността на информацията.

Производители и доставчици, изразили желание за по-видимо присъствие в международната търговия, имат възможност за бързо присъединяване към Глобалната мрежа за синхронизация на данни, което им позволява да увеличат значително международните си продажби при максимално улеснена и сигурна среда за споделяне на точна информация за продуктите.

За повече информация и консултации относно използването на услугата EComGrid се обръщайте към екипа на GS1 България на тел.: 02/8117 439, 611, 571 и на имейл gs1bulgaria@gs1bg.org