Назад

ЕК даде зелена светлина на дейността на консорциума NEXT-GEN-BIoTECH EDIH


Нарастващото значение на цифровизацията и устойчивостта в света и програма DIGITAL на Европейската комисия предоставят уникални възможности не само за българския бизнес, но и за публичния сектор. За да насърчи цифровата трансформация на икономиката, Европейската комисия инициира създаването на мрежа от Европейски центрове за цифрови иновации (EDIHs).

Проектът, изготвен от консорциума Next-Gen-BIoTech EDIH, беше избран от Европейската комисия и получи Печат за върхови постижения и ще подпомогне българските компании и организации от публичния сектор да преодолеят предизвикателствата на цифрова трансформация.

Членовете, участващи в консорциума, ще предоставят услуги на бизнеса и публичния сектор. За университетите, участващи в проекта, това е добра възможност не само за предоставяне на нови услуги, но и за развитие на компетенциите на научната и академична общност.

Обхватът на приложимост на цифровите иновации е подходящ за организации във всеки икономически сектор, за за създаване на  стоки и услуги с по-висока добавена стойност, не само в регионален обхват на Южен централен регион за планиране, но и в международен мащаб.

Изследователите от университетите в Пловдив могат да предложат знания и опит в разработването на решения за изкуствен интелект, обработка на големи данни с високоизчислителни компютри, цифрови умения и нови програми за обучения за бизнеса и публичния сектор.

Консорциумът Next-Gen-BIoTech EDIH, комбинирайки своите силни страни и компетенции, ще помогнат на малки и средни предприятия и публични институции в региона на Южен Централен район да внедрят цифрови решения в своята цифрова трансформация. Консорциумът ще създава възможност за тестване преди инвестиране на цифрови решения, които използват философията на Интернет на нещата, роботика, изкуствен интелект и технологии за киберсигурност. Предоставяните услуги не само ще повишат конкурентоспособността на компаниите, особено малки и средни предприятия и стартиращи, но и ще повишат компетенциите на служителите на организациите, които ги предоставят.

“Стъпвайки на регионалното лидерство в цифровите биотехнологии и науката за здравословен живот, ние се стремим към национално лидерство в тези области, така че възможността за сътрудничество между бизнес, наука и публичния сектор при решаването на цифровите предизвикателства ще ни помогне да постигнем това.”, каза председателят на УС на Регионален иновационен център “Иновационни биотехнологии, биоресурси и продукти от следващо поколение” Андрея Щерев.

Една от целите на проекта е международно сътрудничество с други европейски центрове за цифрови иновации. Международните партньорства ще помогнат на центровете да намерят по-бързо специализирани инструменти за цифровизация и да избегнат дублиране на цифрови решения чрез споделяне на знания и намиране на решения.

Предложените дейности се основават на съществуващите силни страни в региона, а именно инфраструктура на цифрова екосистема, създадена от промишлеността, компании и силен изследователски сектор с технологии от световна класа в AI, цифрови комуникационни инфраструктури, науки за данни. Предложението има за цел да насърчи широкото приемане на цифрови технологии в няколко области на биотехнологиите със специален фокус върху Индустрия 4.0, IoT, HPC, цифрови умения на високо ниво и широко използване на технологиите във всички области на икономиката и обществения живот.

Проектът е на обща стойност 3 024 815 ЕUR и се очаква да бъде изпълнен за 3 (+4) години и финансиран изцяло със средства по ЕФРР 2021-2027 г.

В състава на Консорциума Next-Gen-BIoTech EDIH участват Делегейт ЕООД, Регионален иновационен център “Иновационни биотехнологии, биоресурси и продукти от следващо поколение” , Университет по хранителни технологии- Пловдив, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” , Бионета ЕООД,  Фондация бъдеще 21 век, Община Брезово, ЮСВ ООД, Ин@то ЕООД,

Функциите на Next-Gen-BIoTech EDIH ще се изпълняват и услугите ще се предоставят в Южен централен район за планиране на България, и от центъра за компетенции ПЕРИМЕД, координиран от Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”.