Назад

Анкета относно кръговата икономика и участието на хората и бизнесите в нея


Българо-румънската търговско-промишлена палата работи по проект, фокусиран върху кръговата икономика и практическото участие на хората и бизнесите в нея.
 
„Инвестираме в кръговата икономика чрез образованието за възрастни“ (I.CE.A.) има за цел да запознае колкото се може повече компании със „зеления“ начин на мислене, така че да започнат да прилагат ефикасни и ефективни стратегии в борбата с промените в природата, защото само до 2050 година се очаква отпадъците в световен мащаб да нараснат със 70%, а глобалното потребление на материали да се удвои през следващите четиридесет години.
 
Кръговата икономика и нейните принципи са един от възможните начини да се предотврати тази мрачна прогноза. Факт е, че голяма част от хората в зряла възраст нямат нито познания, нито компетенции да генерират и прилагат „зелени“ идеи, и така поне малко да забавят предстоящия екологичен колапс.
 
С въпросника, който изпращаме, изследваме познанията на българските предприемачи и служители за кръговата икономика, както и техните потребности от нови знания и умения. Моля на всеки въпрос да отбележите само един отговор, освен ако не е изрично посочено друго.
 
Попълването би трябвало да ви отнеме не повече от 10 минути, а изследването е анонимно и се провежда в 7 европейски държави.
 
Формулярът е достъпен  на  https://forms.gle/UQM3Zc3wK9mxMxJu7.

Вашето мнение е важно за нас и наистина има значение!

Ще очакваме да го споделите до 29 юли 2022 г. (петък).
 
С уважение,
Екипът на Българо-румънска търговско-промишлена палата
гр. Русе, ул. Войводова 12-14
телефон: +359 82 507 606
e-mail: info@brcci.eu