Назад

Бюлетин на Асоциацията на месопреработвателите в България


БТПП представя на вниманието на своите членове и партньори най-новия бюлетин от месец юли 2021 година , изготвен от Асоциацията на месопреработвателите в България (AМБ).

Асоциацията на месопреработавателите в България (АМБ) е доброволна организация с идеална цел. Основана е през месец юли 1994 г. в град Велико Търново от 34 фирми-учредителки.

Асоциацията е създадена с финансовата и организационна подкрепа на американската организация ACDI/VOCA.

Една от основните й цели е да защитава законните интереси на членовете на АМБ, да им бъде полезна, като съдейства за решаването на общите им и частни проблеми.

В Асоциацията членуват фирми, занимащи се с добив и преработка на месо, както и с други дейности, съпътстващи месната индустрия. Асоциацията е член на БТПП и член на Бюрото на Съвета на БО при БТПП.

За повече информация, моля посете уеб сайта на АМБ  www.amb-bg.com

Заинтересованите фирми и организации могат да се запознаят със съдържанието на бюлетина  ТУК.