Назад

Брошурата на БТПП "България в цифри®"


В трети пореден брой на Инфобизнес БТПП представя третата част от новото си издание "България в цифри".

В схеми, диаграми и сравнителни таблици от 16 до 21 страница вкл. са разгледани следните теми:

- преки чуждестранни инвестиции по години, географски региони и икономическа дейност ;

- туризъм: обем на туристопотока и брой на чуждестранните туристи по водещите 10 държави, както и приходите от туристическата дейност за периода 2015 - 2020 гг;

- индекс на потребителските цени и годишната инфлация  по основни стоки и услуги за същия период;

- спецификата на пазара на труда в България с процент заети, нивото на безработица и средната месечна заплата за последните пет години.

 

С пълния текст на третата част от брошурата може да се запознаете ТУК.