Назад

Покана за участие в Международно изложение за хранително-вкусова промишленост SIAL, Франция


 
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ към Министъра на иновациите и растежа, има удоволствието да ви покани да вземете участие на Международно изложение за хранително вкусова промишленост SIAL, което ще се проведе в периода 15-19 октомври 2022, гр. Париж, Франция.
 
SIAL е едно от най-големите и престижни изложения в света от сектор хранително-вкусова промишленост. Събитието се организира от 1964 г. веднъж на две години, като на последното издание през 2018 г. участие са взели повече от 7 128 изложители от над 84 държави, а посетители са били над 148 312.
 
Изданията на SIAL се отразяват широко в световните медии, като се очаква за предстоящото изложение журналистите да бъдат от над 80 държави. Нивото на бизнес посетителите е изключително високо, което води до реално сключване на сделки. SIAL предлага задълбочена съпътстваща програма, поредица от конференции, дебати, майсторски класове и нетуъркинг събития, които ще позволят споделянето на ноу-хау и експертен опит по високо ефективен начин. В рамките на изложението ще се дават и различни награди за постижения в областта.
 
Организаторите на SIAL 2022 – COMEXPOSIUM S.A. предоставиха на ИАНМСП изложбена площ за национално участие – четиристранно отворен изложбен щанд от 240,00 кв.м. в палата 5b, на която могат да бъдат представени около 30 предприятия, с индивидуално работно място от не по-малко от 6 кв.м.
 
ИАНМСП организира участието на български предприятия в Международно изложение за хранително вкусова промишленост SIAL, 15-19 октомври 2022, гр. Париж, Франция при следните условия:
 
 • Агенцията поема разходите за:
 • Наем на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на щанд;
 • Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;
 • Регистрация на изложителите;
 • Регистрационни такси и/или медийни такси;
 • Пропуски на изложителите;
 • Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.
 
Одобрените за участие предприятия в SIAL 2022, следва да поемат част от гореизброените разходи в размер от минимум 8 000,00 до максимум 15 000,00 лева в зависимост от броя фирми одобрени за участие на националния щанд. Агенцията си запазва правото да коригира сумите спрямо броя на кандидатствалите и одобрени предприятия.
 
Одобрените фирми следва да поемат също и всички други разходи за:
 
 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието на (пътни, дневни и квартирни);
 • Заявени допълнителни услуги и оборудване, извън изброените в Общите условия за участие.
 • Застраховка на представителите на предприятието;
 • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата.
 
Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.
 
Кандидатстването за участие се извършва чрез подаване на пакет документи, посочени в Правилата за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП и финансирани с бюджетни средства.
 
По-детайлна информация за предстоящото изложение в Париж, както и целия пакет изискуми документи на следния линк   https://www.sme.government.bg/?p=58708