Назад

Информация от Търговския регистър при БТПП


КОМПАНИИ
 
По: От дата: 18.07.2022, До дата: 22.07.2022
Брой: 4 от 44353
 
1. Номер в БТПП: 0000206947
БУЛМАКМЕТАЛ (BULMAKMETAL)
Дружество с ограничена отговорност
Сфера на дейност: търговия
Дейности за бизнес контакти:
46.646.69 - Търговия на едро с други машини и оборудване със стопанско предназначение, некласифицирана другаде, и части за тях - търговия с металообработващи машини и оборудване, продажба, инсталиране и поддръжка
 
2. Номер в БТПП: 0000206906
ГРАНД ОЙЛ 86 (GRAND OIL 86 LTD)
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Дейности за бизнес контакти:
46.146.12 - Търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти - Търговия с горива
 
3. Номер в БТПП: 0000206942
РОЯЛ ГЛАС КАБИНС (ROYAL GLAS KABINS)
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Сфера на дейност: производство, търговия
Дейности за бизнес контакти:
22.222.23 - Производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството
 
4. Номер в БТПП: 0000206912
ТЕДА ПАК (TEDA PACK)
Еднолично акционерно дружество
Сфера на дейност: производство
Дейности за бизнес контакти:
22.222.22 - Производство на опаковки от пластмаси - Производство на изделия от пластмаса
 
 
ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА
 
По: От дата: 18.07.2022, До дата: 22.07.2022
Брой: 13 от 10776
 
1. АМАР ЯПЪ МАЛЗЕМЕЛЕРИ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ (AMAR YAPI MALZEMELERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI)
Номер в БТПП: 0000206941
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Турция
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: търговия
Области за делови контакти на представителството:
производство, вътрешна търговия, внос и износ на материали, инструменти и оборудване, използвани в областта на строителната архитектура и инженерство
 
2. БИНДЕСИ ООД (BINDECY LTD.)
Номер в БТПП: 0000206960
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Израел
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги
Области за делови контакти на представителството:
изготвяне на уебсайтове
 
3. В2С Поволжье (V2S Povolzye)
Номер в БТПП: 0000206975
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Руска Федерация
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги
Области за делови контакти на представителството:
реклама и маркетингови дейности; организиране на събития, промоции, мърчандайзинг, маркетингови и други
 
4. ВЕНТИЛ (VENTIL)
Номер в БТПП: 0000206971
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Руска Федерация
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: производство, услуги, търговия
Области за делови контакти на представителството:
търговия на едро с определени видове стоки
строително-монтажни дейности
 
5. ВИКТОРИЯ ГРУПП ООД (VICTORIYA GROUPP)
Номер в БТПП: 0000206939
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Руска Федерация
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги
Области за делови контакти на представителството:
автомобилен товарен транспорт
 
6. ЙОЗ АХИ УЛУСЛАРАРАСЪ ТАШЪМАДЖЪЛЪК ТУРИЗМ ГЪДА ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ (OZ AHI ULUSLARARASI TASIMACILIK TURIZM GIDA TICARET LIMITED SIRKETI)
Номер в БТПП: 0000206979
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Турция
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги
Области за делови контакти на представителството:
международен превоз на пътници
 
7. МАГИСТРАЛ ООД (MAGISTRAL LTD.)
Номер в БТПП: 0000206927
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Руска Федерация
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: търговия
Области за делови контакти на представителството:
консултантска дейност по информационни технологии
консултантска дейност по стопанско и друго управление
 
8. НЕЙШЪН 1СТ ЛИМИТЕД (NATION 1ST LIMITED)
Номер в БТПП: 0000206953
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Обединено Кралство
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги, търговия
Области за делови контакти на представителството:
консултации в био земеделието; продажби
 
9. ПРЕМИУМ ЕНЕРДЖИ (PREMIUM ENERGY)
Номер в БТПП: 0000206977
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Руска Федерация
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: търговия
Области за делови контакти на представителството:
търговия на едро с машини, уреди, апаратура и съоръжения
 
10. РОСМЕН ООД (ROSMEN LTD)
Номер в БТПП: 0000206934
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Руска Федерация
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: производство
Области за делови контакти на представителството:
производство на детски играчки и книги
 
11. СЕЙЛ ФОРДЖИНГ КО ЛИМИТЕД (SEIL FORJING CO LIMITED)
Номер в БТПП: 0000206956
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Република Корея
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: производство
Области за делови контакти на представителството:
производство на части за машини
 
12. СКАНЛАБ (SCANLAB)
Номер в БТПП: 0000206968
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Руска Федерация
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: производство
Области за делови контакти на представителството:
производство на други прибори, датчици, апаратури и инструменти за измерване, контрол и изпитване
 
13. УНИВЕРСАЛНИ ТЕРМИНАЛНИ СИСТЕМИ (UNIVERSAL TERMINAL SYSTEM)
Номер в БТПП: 0000206930
ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА-ПРЕДСТАВЛЯВАН
Страна: Руска Федерация
ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
Сфера на дейност: услуги
Области за делови контакти на представителството:
дейности в областта на информационните технологии
производство на компютърна техника